Projekt: „Krok do samodzielności"

 Ralizowany 01.08.2013 - 30.06.2015

Projekt dofinansowany był przez:

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Udział w projekcie wzięło 40 osób z niepełnosprawnością z tytułu wzroku. Zajęcia odbywały się w grupach w biurze Zarządu Okręgu. Uczestnikom projektu zapewniono płatne staże. Ośmioro spośród nich znalazło zatrudnienie. W ramach projektu odbywały się szkolenia z orientacji przestrzennej, komputerowe, rozwoju osobistego z elementami autoprezentacji, wizażu, rachunkowości, telemarketingu, pozyskiwania środków.