Projekt: "Centrum Mobilności"

Realizowany 01.01.2014-31.01.2016

Projekt finansowany był ze Środków:

Stowarzyszenia Aktion Mensch.

 

Projekt był realizowany przezFundacje Internationaler Bund Polska we współpracy ze stowarzyszeniem Internationaler Bund e.V. oraz Polskim Związkiem Niewidomych, którego celem było udzielenie kompleksowego i profesjonalnego wsparcia dla osób niewidomych oraz niedowidzących mieszkających na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego, powiatu mikołowskiego i miasta Tychy. Projekt adresowany był do osób, które jako dorosłe straciły wzrok. Wsparciem objętych zostało 50 osób

Przeprowadzone zostały zaplanowane działania szkoleniowe i treningi dla niewidomych i niedowidzących w zaplanowanym zakresie:

A. treningi z zakresu mobilności w miejscu zamieszkania beneficjenta, obejmujące, poruszanie się po domu, mieszkaniu, w najbliższym i dalszym otoczeniu. Przeprowadzono 600 godzin wsparcia oraz dodatkowo 30 godzin zajęć.

B. treningi czynności dnia codziennego obejmujące czynności związane z higieną osobistą, przygotowaniem posiłków, gotowaniem, praniem i innymi sytuacjami dnia codziennego. Przeprowadzono 150 godzin zajęć .

C. nauka pisma punktowego w zakresie dostosowanym do możliwości i umiejętności beneficjentów. Przeprowadzono 200 godzin zajęć. Zajęcia odbywały się w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych.

D. szkolenie komputerowe dla niewidomych i niedowidzących dotyczące opanowania obsługi programów udźwiękawiających i powiększających. Przeprowadzono 260 godzin zajęć oraz 30 godzin wsparcia. Zajęcia odbywały się w miejscach zamieszkania beneficjentów oraz siedzibach PZN Tychy i Mikołów.

Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostali wsparciem pracownika socjalnego, który prowadził również doradztwo wspierające mobilność osób niepełnosprawnych.