Harmonogram zajęć na luty 2019 - Częstochowa

 

  Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

 

01 Psychoterapia indywidualna

2

4

PZN CZĘSTOCHOWA Al. Pokoju 13

14.00-16.00

12.00-16.00

13.02.2019

27.02.2019

Pani Jolanta Górnik

 

Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

 

 

01 Psychoterapia grupowa

6

PZN CZĘSTOCHOWA Al. Pokoju 13

12.00-14.00

12.00 -14.00

12.00-14.00

 6.02.2019

13.02.2019

20.02.2019

Pani Jolanta Górnik

„MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

 

01 Zajęcia z tyflopedagogiem indywidualne

 

PZN CZĘSTOCHOWA Al. Pokoju 13

14.00-17.00

9.00-15.00

11.02.2019

19.02.2019

Pani Małgorzata Łyko

„MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

 

01 Zajęcia z tyflopedagogiem grupowe

 

PZN CZĘSTOCHOWA             Al. Pokoju 13

12.00 – 14.00

11.02.2019

Pani Małgorzata Łyko

„MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

 

01 Coaching indywidualne

T.Gędzik      T. Marcińczak                             

K. Wilk

H. Buła

 

 

PZN CZĘSTOCHOWA Al. Pokoju 13

12.00-14.00

12.00-14.00

 

11.00. -13.00

13.00 – 15.00

11.02.2019

12.02.2019

 

21.02.2019

21.02.2019

Pani Grażyna Derbis

  „MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   WZROKOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

 

01 Doradztwo zawodowe  indywidualne

5 OS. po 1,5h

3 OS. po 1,5h

PZN CZĘSTOCHOWA, Al. Pokoju 13

09.30-17.00

09.30-14.00

26.02.2019

27.02.2019

Pani Małgorzata Dworzańska

„MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

 

01 Doradztwo zawodowe  grupowe

 

PZN CZĘSTOCHOWA Al. Pokoju 13

12-15

12-15

12-14

01.02.2019

08.02.2019

22.02.2019

Pani Jolanta Caban  

„MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

 

01 Trening umiejętności społecznych z elementami treningu interpersonalnego

 Grupa 7 osobowa

PZN CZĘSTOCHOWA  Al. Pokoju 13

10.00 -12.30

10.00 -12.30

10.00 -12.30

04.02.2019

11.02.2019

25.02.2019

 

Pani Anna Banasiak

„MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

 

01 Terapia metodą sensomotoryki

3 os

 

3 os.

 

2 os.

 

2 os.

 

 

 

 

PZN CZĘSTOCHOWAAl. Pokoju 13

10 -11.00

11 -12.00

12 -13.00

 

10 -11.00

11 -12.00

12 -13.00

 

13.15-15.15

 

10-11.00

11-12.00                       

04.02.2019

                     07.02.2019

 

08.02.2019

11.02.2019

Pani Magdalena Perczak

„MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA  ŚLĄSKIEGO”

 

01Rehabilitacja widzenia indywidualnie

5 osób

4 osoby

PZN CZĘSTOCHOWA Al. Pokoju 13

10.00 – 16.00

10.00 – 14.00

14.02.2019

15.02.2019

Pani Marta Żak

„MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO Z TEREN  U WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

 

01 Techniki informacyjne

 

PZN CZĘSTOCHOWA  Al. Pokoju 13

10.00-15.00

9.00-15.00

10.00-15.00

04.02.2019

11.02.2019

26.02.2019

Pan Arkadiusz Tazbir

„MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH WZROKOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

 

01 Zajęcia z psychologiem indywidualne

 

PZN CZĘSTOCHOWA Al. Pokoju 13

 8.00-10.00      

8.00-10.00

9.00-14.00

15.30-18.30

  8.00-13.00   

06.02.2019

11.02.2019

14.02.2019

26.02.2019

27.02.2019

 

 Pani Iwona Bołtuć

„MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

 

01 Terapia  psychologiczna  grupowa

 

PZN CZĘSTOCHOWA                Al. Pokoju 13

    11.00-13.00

    10.00-12.00

    14.00-16.00

   

06.02.2019

11.02.2019

14.02.2019

 

Pani Iwona Bołtuć

„MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

 

01  Orientacja przestrzenna

Buła   Purgal    Purgal   Buła     Purgal    Buła   Purgal    Buła      Buła   Purgal      Buła         Buła

PZN CZĘSTOCHOWA  Al. Pokoju 13

16-18                     10-12                  16-18                  16-18                  16-18                     16-18                  10-12                      15-17                  15-17                  15-17                  10-12                    15-17

 

01.02.2019   02.02.2019          04.02.2019 05.02.2019       07.02.2019        08.02.2019                               09.02.2019                       18.02.2019                            20.02.2019                           22.02.2019 23.02.2019                        25.02.2019

Pani Marzena Nartowska

„MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

 

01  Czynności dnia codziennego indywidualnie

 

PZN CZĘSTOCHOWA Al. Pokoju 13

15.30 -17.30

5,6,13,14,19,20. 02.2019

Pani Alicja Świątek

„MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

 

01 Czynności dnia codziennego grupa

 

PZN CZĘSTOCHOWA, Al. Pokoju 13

---------------------

----------------------

Pani Alicja Światek

„MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

 

01  Masaż leczniczy

 

PZN CZĘSTOCHOWA Al. Pokoju 13

10.00 – 15.00

12.00-17.00

10.00 – 15.00

10.00 – 15.00

06.02.2019

11.02.2019

14.02.2019

27.02.2019

Pani Aleksandra Sochańska

„MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

 

01 Rehabilitacja ruchowa

 

.

PZN CZĘSTOCHOWA, Al. Pokoju 13

10.15-13.15

9.00-10.00 wyjazd

10.15 – 13.15

9.00-10.00 wyjazd

9.00 -10.00 wyjazd

9.00-10.00 wyjazd

10.15-13.15

10.15-13.15

10.15-13.15

10.15-13.15

10.15-13.15

10.15-13.15

01.02.2019

04.02.2019

05.02.2019

06.02.2019

11.02.23019

13.02.2019

15.02.2019

19.02.2019

21.02.2019

22.02.2019

26.02.2019

28.02.2019

 

Pan Paweł Stęchły

„MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

 

01 Biblioterapia

 

PZN CZĘSTOCHOWA  Al. Pokoju 13

10.30 – 13.00

10.30 – 13.00

10.30 – 13.00

10.30 – 13.00

07.02.2019

14.02.2019

21.02.2019

28.02.2019

Pani Grażyna Olejnik

„MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

 

01 Brajl

4 osoby

PZN CZĘSTOCHOWA Al. Pokoju 13

16.00 -18.00

                                   15.00-18.00

                           15.00-18.00

4,5,6,7,8,25,26.  02.2019

27.02.2019

28.02.2019

Pani Sylwia Siejca

„MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

 

01 Terapia ręki

---------------

PZN CZĘSTOCHOWA Al. Pokoju 13

----------------------

------------------------

 

„MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

 

01 Trening pamięci

6 osób

 

PZN CZĘSTOCHOWA  Al. Pokoju 13

09.30 – 12.00

10.00 – 12.30   

10.00 – 12.30

10.00 – 12.30

01.02.2019

06.02.2019

13.02.2019

18.02.2019

 Grażyna Derbis

 

„MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ”

 

01 Prawnik

-----------------

PZN CZĘSTOCHOWAAl. Pokoju 13

---------------------

----------------------