Projekt: "WSzyscy Jesteśmy Aniołami"

 Realizowany 01.09.2016 - 31.12.2016

Projekt dofinansowany ze Środków:

Rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych, na lata 2014-2020

W ramach projektu odbyły sie zajęcia o tematyce:

 1.  Podstaw poruszania się z białą laską;
 2.  Czynności dnia codziennego;
 3.  Usprawnienia widzenia;
 4.  Obsługi sprzętu komputerowego i nowinek technologicznych;
 5.  Relaksacji;
 6.  Komunikacji interpersonalnej;
 7.  Aktywizacji społecznej;
 8.  Wykorzystania resztek wzroku- zajęcia manualne;
 9.  Prawa osób niepełnosprawnych;
 10. Tyflologii;
 11. 1Wspieranie osoby niepełnosprawnej w załatwieniu spraw urzędowych;
 12. Podstawowych zagadnień dotyczących opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Podstawy prawne wykonywania zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej.

W projekcie udział wzięło 15 osob w wieku 60+