Projekt "krok ku samodzielności"

01.04.2019 - 31.03.2020  "Krok Ku Samodzielności" - Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego 

Projekt dofinansowany jest ze środków:

Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przyznanych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. "Szansa-Rozwój-Niezależność".

 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych realizowana w siedzibie Okręgu Śląskiego PZN w Chorzowie, ul Katowicka 77 oraz Delegaturze Okręgu Śląskiego PZN w Częstochowie, Al. Pokoju 13. Ten wyjątkowy projekt jest skierowany do osób z problemami wzroku, mieszkających na terytorium województwa śląskiego, dorosłych bez ograniczenia wiekowego, w okresie od 01.04.2019 do 31.03.2022.

 

Formy wsparcia w Chorzowie:

Rehabilitacja podstawowa - orientacja przestrzenna

Rehabilitacja podstawowa - nauka czynności dnia codziennego zajęcia grupowe

Rehabilitacja podstawowa - nauka czynności dnia codziennego zajęcia indywidualne

Rehabilitacja podstawowa - usprawnianie widzenia zajęcia indywidualne

Rehabilitacja podstawowa - usprawnianie widzenia zajęcia grupowe

Rehabilitacja podstawowa - relaksacja

Rehabilitacja podstawowa - arteterapia

Rehabilitacja podstawowa - trening pamięci

Rehabilitacja podstawowa - terapia ręki

Rehabilitacja podstawowa - masaż

Rehabilitacja podstawowa - nordic walking

Rehabilitacja podstawowa - biblioterapia

Rehabilitacja podstawowa – brajl

Rehabilitacja podstawowa – praktyczne wykorzystanie nowych technologii elektronicznych

Rehabilitacja podstawowa - terapia psychologiczna

Poradnictwo prawne

Poradnictwo społeczne

Poradnictwo - udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień

Poradnictwo - informatyczno- technologiczne

Rekrutacja , diagnoza i ewaluacja

Koordynator

Edyta Zdrzałek

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów

tel. 32 /2 41 37 37

e-mail: slaski@pzn.org.pl

 

Formy wsparcia w Częstochowie:

 

Rehabilitacja podstawowa – orientacja przestrzenna,

Rehabilitacja podstawowa – nauka czynności dnia codziennego,

Rehabilitacja – usprawnianie widzenia,

Rehabilitacja – alternatywna forma komunikacji – nauka pisma brajla,

Rehabilitacja – zajęcia z tyflopedagogiem,

Rehabilitacja – zajęcia z psychologiem,

Rehabilitacja – biblioterapia

Rehabilitacja – masaż leczniczy

Rehabilitacja – terapia ręki

Rehabilitacja – terapia sensomotoryczna

Rehabilitacja ruchowa

Rehabilitacja społeczna – zajęcia z trenerem umiejętności społecznych

Rehabilitacja – trening pamięci

Rehabilitacja – trening kreatywności

Rehabilitacja – arteterapia

Rehabilitacja – gimnastyka na basenie

Rehabilitacja - muzykoterapia

Przewodnik osoby niepełnosprawnej wzrokowo

Poradnictwo w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego – coaching

Poradnictwo społeczne

Poradnictwo zawodowe – zajęcia z doradcą zawodowym

Poradnictwo – informatyczno- technologiczne – zajęcia z informatykiem

Rekrutacja , diagnoza i ewaluacja

Koordynator

Grażyna Derbis

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

Delegatura Częstochowa

Al. Pokoju 13 42-207 Częstochowa

tel. 570-889-001, 570-889-002

e-mail: sekretariat@pzn-czestochowa.idsl.pl