Harmonogram zajęć na sierpień 2019 - Częstochowa

 Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„KROK KU SAMODZIELNOŚCI – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu województwa sląskiego”

 

 Psychoterapia indywidualna

 

PZN CZĘSTOCHOWA,            Al. Pokoju 13

URLOP

 

Pani Jolanta Górnik

 

 

 

 Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„KROK KU SAMODZIELNOŚCI – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu województwa sląskiego”

 

 Psychoterapia grupowa

Janeczek, Pindor, Dygudaj, Piecuch, Krajewska, Marcińczak

PZN CZĘSTOCHOWA, Al. Pokoju 13

URLOP

 

Pani Jolanta Górnik

„KROK KU SAMODZIELNOŚCI – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu województwa sląskiego”

 

Psycholog indywidualnie

 

PZN CZĘSTOCHOWA, Al. Pokoju 13

9.00 – 18.00

11.00 - 16.00

 

27.08.2019

29.08.2019

Pani Iwona Bołtuć

 

„KROK KU SAMODZIELNOŚCI – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu województwa sląskiego”

 

Psycholog grupa

 

PZN CZĘSTOCHOWA, Al. Pokoju 13

9.00 -11.00

29.08.2019

Pani Iwona Bołtuć

„KROK KU SAMODZIELNOŚCI – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu województwa sląskiego”

 

Zajęcia z tyflopedagogiem indywidualne

 

PZN CZĘSTOCHOWA, Al. Pokoju 13

URLOP

 

Pani Małgorzata Łyko

„KROK KU SAMODZIELNOŚCI – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu województwa sląskiego”

 

 Zajęcia z tyflopedagogiem grupowe

 

PZN CZĘSTOCHOWA, Al. Pokoju 13

URLOP

 

Pani Małgorzata Łyko

„KROK KU SAMODZIELNOŚCI – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu województwa sląskiego”

 

 Coaching indywidualne

------------------

PZN CZĘSTOCHOWA, Al. Pokoju 13

URLOP

-------------

 

 

 

Pani Grażyna Derbis

„KROK KU SAMODZIELNOŚCI – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu województwa sląskiego”

 

Trening umiejętności społecznych

 

PZN CZĘSTOCHOWA, Al. Pokoju 13

05,06,26 08.2019

10.00-12.30

Pani Anna Banasiak

„KROK KU SAMODZIELNOŚCI – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu województwa sląskiego”

 

Biblioterapia

7 osób

PZN CZĘSTOCHOWA, Al. Pokoju 13

05,07. 08.2019

11.00 – 13.30

Pani Grażyna Olejnik

„KROK KU SAMODZIELNOŚCI – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu województwa sląskiego”

 

TECHNIKI INFORMACYJNE

5 OS.

Siedziba Computer Center

11.15 – 13.15 Bronikowska 11.15 – 13.15 Doliński        11.15 – 13.15 Pindor            11.15 – 13.15 Ogłaza         11.15 – 13.15 Pijet

01.08.2019

07.08.2019

14.08.2019

                21.08.2019

28.08.2019

 

 

Pan Krzysztof Janusik

 

„KROK KU SAMODZIELNOŚCI – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu województwa sląskiego”

 

Brajl

4 OS

PZN CZĘSTOCHOWA, Al. Pokoju 13

16.00 – 18.00

19,20,21,22,23,26,27,28  08.2019

Pani Sylwia Siejca

„KROK KU SAMODZIELNOŚCI – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu województwa sląskiego”

 

Orientacja przestrzenna

Doliński          Purgal      Doliński  Purgal           Purgal     Purgal      Doliński     Doliński   Doliński        Purgal

PZN CZĘSTOCHOWA AL.Pokoju 13

17.00-19.00 

                                      

                              9.00 – 11.00    17.08.2019             

 

9.00 – 11.00                          

5.08.2019         7.08.2019         8.08.2019          9.08.2019                 10.08.2019     12.08.2019          13.08.2019        14.08.2019      16.08.2019    17.08.2019

Pani Marzena  Nartowska

„KROK KU SAMODZIELNOŚCI – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu województwa sląskiego”

 

Czynności dnia codziennego ind.

Doliński,   Pijet,                            

Buła,      Purgal, Korecka

PZN CZĘSTOCHOWA AL.Pokoju 13

10.00 – 18.00 08.00-10.00

 

01.08.2019         02.08.2019

                 

Pani Sylwia Siejca

„KROK KU SAMODZIELNOŚCI – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu województwa sląskiego”

 

Czynności dnia codziennego grupa

Korecka, Treściński, Doliński, Pijet, Buła, Purgal

PZN CZĘSTOCHOWA AL.Pokoju 13

10.00 – 16.00

 

02.08. 2019

 

Pani Sylwia Siejca

„KROK KU SAMODZIELNOŚCI – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu województwa sląskiego”

 

Rehabilitacja ruchowa

 Bruś                      Mazur       Sosnowski         Rybak       Korecka          Kolebacz          Buła            Kwapisz

Jura                       Żelazny         Sosnowski     Rybak       Korecka           Kolebacz        Buła

Bruś         Mazur             Jura           Żelazny      Buła                 Kolebacz         Kwapisz

                        Bruś                 Mazur            Sosnowski       Białas             Żelazny          Jura              Korecka             Kwapisz

PZN CZĘSTOCHOWA AL.Pokoju 13

9.00                      10.00               11.00               12.00                  13.00           14.00             15.00                16.00

9.00                  10.00            11.00             12.00            13.00            14.00               15.00                 

9.00               10.00           11.00            12.00                  13.00                 14.00                  15.00

                                   9.00               10.00           11.00            12.00                  13.00                 14.00                  15.00                  16.00

 

06.08.2019

 

 

 

 

13.08.2019

 

 

 

                        

20.08.2019

 

 

 

 

27.08.2019

Pan Maciej Bołtuć

ROK KU SAMODZIELNOŚCI – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu województwa sląskiego”

 

Sensomotoryka

Bruś                    Jura       Będkowska

Muszczak      Będkowska     Wilk     

Jura               Będkowska     Mazur

Muszczak            Bruś             Wilk

Muszczak        Jura             Mazur

PZN CZĘSTOCHOWA AL.Pokoju 13

8.00               9.00             10.00

8.00                  9.00               10.00                             

08.00              9.00                10.00

8.00                9.00                 10.00

8.00                     9.00                   10.00

 

01.08.2019

 

06.08.2019

 

                    08.08.2019

                   

13.08.2019

 

20.08.2019

 

 

Pani Magdalena Perczak

ROK KU SAMODZIELNOŚCI – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu województwa sląskiego”

 

Rehabilitacja widzenia indywidualnie

 

PZN CZĘSTOCHOWA AL.Pokoju 13

9.00 – 15.00

 

01,02.08.2019

 

Pani Marta Żak

ROK KU SAMODZIELNOŚCI – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu województwa sląskiego”

 

Masaż

 

PZN CZĘSTOCHOWA AL.Pokoju 13

09.00 -14.00        11.00 – 15.00       10.00 – 15.00   12.00 – 16.00

02.08.2019               13.08.2019             14.08.2019          26.08.2019

Pani Aleksandra  Sochańska

ROK KU SAMODZIELNOŚCI – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z terenu województwa sląskiego”

 

Terapia ręki

Mazur          Płaszewska      Tomżyńska      Kwiatkowski

Bronikowska    Wietecha        Płaszewska    Kwiatkowski

Mazur         Kwiatkowski

PZN CZĘSTOCHOWA AL.Pokoju 13

10.00           11.00            12.00           13.00          

10.00                11. 00              12.00             13.00                                      

10.00           11.00

19.08.2019

 

                   20.08.2019

 

                                               

21.08.2019

Pani Hanna Kwiatkowska

 

 

Trening pamięci

 

PZN CZĘSTOCHOWA AL.Pokoju 13

 

URLOP

Pani Grażyna Derbis

„MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

 

Trening kreatywności

 

PZN CZĘSTOCHOWA, Al. Pokoju 13

------------------

------------------

Pani Małgorzata Dworzańska

„MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

ZZO/000108/12/D z dnia 11.07.2017r

Arteterapia

Bronikowska  Wręczycka  Jura         Dratwa    Płaszewska    Tomżyńska

 

PZN CZĘSTOCHOWA, Al. Pokoju 13

13.00 – 15.30

 

06.08.2019

20.08.2019

Pani Tamara Kuban

„MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

 

Gimnastyka na basenie

 

 

------------------------

----------------------

 

„MOGĘ I JA – REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WZROKOWO Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”

 

Muzykoterapia

 

PZN CZĘSTOCHOWA, Al. Pokoju 13

----------------------

-------------------

Pan Zbigniew Łapaj