Harmonogram zajęć na sierpień 2019 - Chorzów

Tytuł projektu

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

 

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1 BO po 3h

Woj. Śląskie

8,30-11-30

8,30-11,30

8,30-11,30

8,30-11,30

8,30-11,30

8,30-11,30

8,30-11,30

8,30-11,30

8,30-11,30

8,30-11,30

8,30-11,30

8,30-11,30

8,30-11,30

8,30-11,30

01-08-2019

05-08-2019

07-08-2019

08-08-2019

12-08-2019

13-08-2019

14-08-2019

19-08-2019

21-08-2019

22-08-2019

23-08-2019

26-08-2019

28-08-2019

29-08-2019

Pani SS

Tytuł projektu

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

 

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1 BO po 3h

Woj. Śląskie

14,00-17,00

14,00-17,00

14,00-17,00

14,00-17,00

14,00-17,00

14,00-17,00

14,00-17,00

14,00-17,00

14,00-17,00

14,00-17,00

14,00-17,00

14,00-17,00

14,00-17,00

14,00-17,00

01-08-2019

02-08-2019

05-08-2019

07-08-2019

09-08-2019

12-08-2019

14-08-2019

16-08-2019

19-08-2019

21-08-2019

23-08-2019

26-08-2019

27-08-2019

29-08-2019

Pani JZ

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

 

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

 

1 BO po 3h

 

 

Woj. Śląskie

 

 

8,00-11,00

8,00-11,00

8,00-11,00

8,00-11,00

8,00-11,00

8,00-11,00

8,00-11,00

8,00-11,00

8,00-11,00

8,00-11,00

8,00-11,00

8,00-11,00

8,00-11,00

8,00-11,00

01-08-2019

03-08-2019

05-08-2019

07-08-2019

08-08-2019

10-08-2019

12-08-2019

14-08-2019

17-08-2019

19-08-2019

20-08-2019

24-08-2019

26-08-2019

28-08-2019

Pani BR

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

rehabilitacja podstawowa - zajęcia z czynności dnia codziennego , zajęcia indywidualne

1 BO po 2h

PZN Chorzów

 ul Katowicka 77,

16,00-19,00

16,00-19,00

16,00-19,00

22-08-2019

28-08-2019

29-08-2019

 

Pani MP

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

rehabilitacja podstawowa - zajęcia z czynności dnia codziennego , zajęcia indywidualne

1 BO po 3h

Woj. Śląskie

16,00-19,00

16,00-19,00

16,00-19,00

13-08-2019

14-08-2019

16-08-2019

 

Pani RL

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

rehabilitacja podstawowa – usprawnianie widzenia, zajęcia grupowe

2 BO po 2h

PZN Chorzów

 ul Katowicka 77,

12,00-14,00

12,00-14,00

12,00-14,00

08-08-2019

22-08-2019

29-08-2019

Pani AG

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

rehabilitacja podstawowa – usprawnianie widzenia, zajęcia indywidualne

1BO po 2h

PZN Chorzów

 ul Katowicka 77,

10,00-12,00

14,00-16,00

10,00-12,00

14,00-16,00

10,00-12,00

14,00-16,00

 

08-08-2019

08-08-2019

22-08-2019

22-08-2019

29-08-2019

29-08-2019

Pani AG

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

rehabilitacja podstawowa - zajęcia z arteterapii , zajęcia grupowe

3 BO po 2h

PZN Chorzów

 ul Katowicka 77,

13,00-15,00

11,00-15,00

13,00-15,00

11,00-15,00

11,00-15,00

11,00-15,00

13-08-2019

20-08-2019

21-08-2019

23-08-2019

27-08-2019

28-08-2019

Pani JK

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

rehabilitacja podstawowa - zajęcia z arteterapii , zajęcia grupowe

3 BO po 2h

PZN Chorzów

 ul Katowicka 77,

16,00-18,00

16,00-18,00

16,00-18,00

16,00-18,00

16,00-18,00

19-08-2019

21-08-2019

22-08-2019

27-08-2019

29-08-2019

 

Pani RL

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

rehabilitacja podstawowa - zajęcia z arteterapii , zajęcia grupowe

3 BO po 2h

PZN Chorzów

 ul Katowicka 77,

15,30-17,30

15,30-17,30

15,30-17,30

15,30-17,30

15,30-17,30

20-08-2019

21-08-2019

26-08-2019

27-08-2019

30-08-2019

Pani MP

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

Rehabilitacja podstawowa- Nordic Walking, zajęcia grupowe

2 BO po 2h

Woj. Śląskie

9,00-11,00

11,30-13,30

9,00-11,00

11,30-13,30

9,00-11,00

11,30-13,30

9,00-11,00

11,30-13,30

09,00-11,00

11,30-13,30

09,00-11,00

11,30-13,30

05-08-2019

05-08-2019

07-08-2019

07-08-2019

09-08-2019

09-08-2019

12-08-2019

12-08-2019

13-08-2019

13-08-2019

26-08-2019

26-08-2019

Pani KK

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

Rehabilitacja podstawowa- Nordic Walking, zajęcia grupowe

2 BO po 2h

Woj. Śląskie

09,00-13,00

14,00-16,00

09,00-13,00

14,00-16,00

09,00-13,00

14,00-16,00

15,00-19,00

09,00-11,00

12-08-2019

12-08-2019

14-08-2019

14-08-2019

16-08-2019

16-08-2019

22-08-2019

24-08-2019

Pani ASK

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

rehabilitacja podstawowa- masaż leczniczy- zajęcia indywidualne

 

1BO po 1h

PZN Chorzów

 ul Katowicka 77,

11,00-13,00

11,00-13,00

11,00-13,00

11,00-13,00

11,00-13,00

11,00-13,00

11,00-13,00

11,00-13,00

11,00-13,00

11,00-13,00

01-08-2019

06-08-2019

07-08-2019

08-08-2019

12-08-2019

14-08-2019

20-08-2019

21-08-2019

22-08-2019

27-08-2019

Pan WD

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

rehabilitacja podstawowa- masaż leczniczy- zajęcia indywidualne

1BO po 1h

PZN Chorzów

 ul Katowicka 77,

11,00-14,00

11,00-14,00

11,00-13,00

11,00-13,00

19-08-2019

26-08-2019

28-08-2019

29-08-2019

Pan SB

 

 

 

 

 

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

rehabilitacja podstawowa terapia ręki

Zajęcia indywidualne

1 BO po 1h

PZN Chorzów

 ul Katowicka 77,

08,00-10,00

14,00-16,00

08,00-10,00

14,00-16,00

08,00-10,00

14,00-16,00

08,00-10,00

15,00-17,00

15,00-19,00

15,00-19,00

01-08-2019

01-08-2019

02-08-2019

02-08-2019

12-08-2019

12-08-2019

13-08-2019

13-08-2019

23-08-2019

28-08-2019

Pani JSR

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

rehabilitacja podstawowa- trening pamięci, zajęcia grupowe

4BO po1h

PZN Chorzów

 ul Katowicka 77,

10,00-12,00

10,00-12,00

10,00-12,00

10,00-12,00

10,00-12,00

 

 

01-08-2019

02-08-2019

12-08-2019

13-08-2019

 20-08-2019

Pani JSR

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego

Rehabilitacja podstawowa biblioterapia

 

PZN Chorzów

 ul Katowicka 77,

16,00-18,00

12,00-14,00

16,00-18,00

17,00-19,00

08,00-10,00

01-08-2019

02-08-2019

12-08-2019

13-08-2019

20-08-2019

Pani JSR

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

rehabilitacja podstawowa terapia psychologiczna , zajęcia indywidualne

1BO po 1h

PZN Chorzów

 ul Katowicka 77,

9,00-13,00

9,00-15,00

07-08-2019

21-08-2019

Pani MP

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa

rehabilitacja podstawowa terapia psychol.indyw.

1BO po 1h

PZN Chorzów

 ul Katowicka 77,

08,00-14,00

08,00-12,00

08,00-12,00

02-08-2019

05-08-2019

09-08-2019

Pani ASS

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

rehabilitacja podstawowa- Brajl

1BO po 1h

Woj. Śląskie

12,00-15,00

12,00-15,00

12,00-15,00

12,00-15,00

12,00-15,00

12,00-15,00

12,00-15,00

12,00-15,00

12,00-15,00

12,00-15,00

05-08-2019

06-08-2019

08-08-2019

12-08-2019

14-08-2019

17-08-2019

26-08-2019

27-08-2019

28-08-2019

30-08-2019

Pani AM

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

Rehabilitacja podstawowa- praktyczne wykorzystanie nowych technologii elektronicznych

1 BO po 3h

Woj. Śląskie

09,00-12,00

15,00-18,00

09,00-12,00

15,00-18,00

09,00-12,00

15,00-18,00

19-08-2019

19-08-2019

20-08-2019

20-08-2019

21-08-2019

21-08-2019

Pan JK

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

Poradnictwo informatyczno-technologiczne

1BO po 1h

PZN Chorzów

 ul Katowicka 77,

08:00-15:00

codziennie

Pan BG

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

Poradnictwo  na temat przysługujących ulg i uprawnień

1BO po 1h

PZN Chorzów

 ul Katowicka 77,

08:00-15:00

codziennie

Pani GL

„Krok ku samodzielności-Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego”

porady społeczne

1BO po 1h

PZN Chorzów

 ul Katowicka 77,

08:00-15:00

codziennie

Pani AK