Projekt: "Mogę i ja"

Logo PFRON i PZn

 Kontynuacja projektu "Mogę i ja" - rehabilitacja osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa śląskiego od 01.05.2017 - 31.03.2019

 

 

Nabór beneficjentów w terminie

Od 01.04.2018 do 28.04.2018

 

Projekt dofinansowany jest ze środków :

Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przyznanych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 2/2016) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. "Kurs na samodzielność - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym".

 Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych realizowana w siedzibie Okręgu Śląskiego PZN w Chorzowie, ul Katowicka 77 oraz Delegaturze Okręgu Śląskiego PZN w Częstochowie, Al. Pokoju 13. Ten wyjątkowy projekt jest skierowany do osób z problemami wzroku, mieszkających na terytorium województwa śląskiego dorosłych bez ograniczenia wiekowego, w okresie od 01.05.2017 do 31.03.2019.

 

Więcej informacji o projekcie "Mogę i Ja": naciśnij

 Logo realizatora projektu - mogę i ja