Rada Rehabilitacyjna - ogłasza

Prosimy zgłaszać propozycje książek, przede wszystkim autorów polskich do XVIII Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego Książki Mówionej w terminie nieprzekraczającym 28.02.2018. na adres e-mail: k.reha@slaski.pzn.org.pl 

W 2018 roku konkurs planowany jest na drugą połowę września. Po zebraniu propozycji książek, w miesiącach,  marzec - kwiecień odbędzie się wybór 4 pozycji ze zgłoszonych książek. W maju zostanie przez Radę Rehabilitacyjną ogłoszony regulamin i termin konkursu.