Sprawozdanie za 2019

 

  1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowegoza 2019. (pdf).
  2. Bilans rachunek zbiorczy za 2019 (pdf).
  3. Rachunek zysków i strat, bilans za 2019 (pdf).
  4. Informacje uzupełniające za 2019 (pdf).

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski otrzymałw 2019 roku darowizny w kwocie 721.240,76 zł, które zostałyprzeznaczone na ochronę i promocję zdrowia oraz na działania na rzecz osób niepełnosprawnych.