Projekt "Kurs Instruktora Orientacji Przestrzennej"

 Logo PFRON i PZn

01.04.2020-31.03.2021 "Kurs Instruktora Orientacji Przestrzennej" Projekt dofinansowany  jest ze środkóww PFRON

Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przyznanych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2019 w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych pt. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”.

Celem Projektu jest poszerzenie na terenie województwa Dolnośląskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Opolskiego oraz Śląskiego kadry instruktorskiej działającej na rzecz osób z dysfunkcją wzroku 
i zaangażowanej bezpośrednio w proces ich rehabilitacji – poprzez zorganizowanie kursu instruktora orientacji przestrzennej. Projekt skierowany jest do osób pełnosprawnych lub z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, dorosłych bez ograniczenia wiekowego, w okresie od 01.04.2020 do 31.03.2021r.

Nabór uczestników w terminie:
Od 01042020 do17052020 r.

Koszt uczestnictwa 850zł

Zajęcia realizowane w ramach projektu:

  • Propedeutyka Anatomii i Patofizjologii Narządu Wzroku
  • Propedeutyka Anatomii i Patofizjologii Narządu Ruchu
  • Tyflopsychologia
  • Tyflopedagogika
  • Komunikacja Interpersonalna
  • Zajęcia Praktyczne
  • Praktyka

Koordynator

Mateusz Wręczycki

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów
tel. 533 320 963

e-mail: kasa@slaski.pzn.org.pl