Projekt: „Aktywność Ponad Granicami”

Logo PFRON i PZn

 01.04.2020-31.03.2021 „Aktywność Ponad Granicami” Projekt dofinansowany jest ze środków PFRON

 

 

Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przyznanych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2019 w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych pt. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”.

Celem projektu jest wzrost aktywności osób niepełnosprawnych wzrokowo na terenie województwa Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Opolskiego, Podkarpackiego oraz śląskiego poprzez popularyzacje sportu i rekreacji oraz pomoc w integracji społecznej dzięki organizowaniu integracyjnych imprez w formie rekreacji i zawodów sportowych. Projekt skierowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w okresie od 01.04.2020 do 31.03.2021r.

Nabór uczestników w terminie:

Od 01.04.2020 do 25.05.2020r.

Koszt uczestnictwa 85 zł za imprezę od osoby.

Imprezy realizowane w ramach projektu:

Sportowe:

  • Turniej Showdown
  • Turniej Warcabowy

Rekreacyjne:

  • Spływ Kajakowy
  • Nordic Walking

Koordynator

Mateusz Wręczycki

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów

tel. 533 320 963

e-mail: kasa@slaski.pzn.org.pl