Harmonogram zajęć na listopad 2020 - Koło Chorzów

Logo PFRON i PZn

Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„Aktywność = Samodzielność”

ZZO/000141/12/D z dnia 12.06.2018r

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

12:30-15:30

12:30-15:30

12:30-15:30

12:30-15:30

12:30-15:30

12:30-15:30

12:30-15:30

12:30-15:30

12:30-15:30

12:30-15:30

12:30-15:30

12:30-15:30

12:30-15:30

02.11.2020

03.11.2020

04.11.2020

05.11.2020

06.11.2020

09.11.2020

10.11.2020

17.11.2020

19.11.2020

23.11.2020

25.11.2020

26.11.2020

27.11.2020

Pani JZ

Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„Aktywność = Samodzielność”

ZZO/000141/12/D z dnia 12.06.2018r

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

08:30-11:30

08:30-11:30

08:30-11:30

08:30-11:30

08:30-11:30

08:30-11:30

08:30-11:30

08:30-11:30

08:30-11:30

08:30-11:30

05.11.2020

06.11.2020

07.11.2020

13.11.2020

14.11.2020

16.11.2020

18.11.2020

20.11.2020

21.11.2020

23.11.2020

Pani EZ

„Aktywność = Samodzielność”

ZZO/000141/12/D z dnia 12.06.2018r

rehabilitacja podstawowa- czynności dnia codziennego

zajęcia indywidualne

1BO

 

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

 

16.11.2020

17.11.2020

18.11.2020

Pani RL-W

„Aktywność = Samodzielność”

ZZO/000141/12/D z dnia 12.06.2018r

rehabilitacja podstawowa- ćwiczenia korekcyjne – zajęcia indywidualne

 

1BO

 

16:00-17:00

19:00-20:00

16:00-17:00

19:00-20:00

16:00-17:00

19:00-20:00

16:00-17:00

19:00-20:00

16:00-17:00

19:00-20:00

16:00-17:00

19:00-20:00

16:00-17:00

19:00-20:00

16:00-17:00

19:00-20:00

16:00-17:00

19:00-20:00

16:00-17:00

19:00-20:00

16:00-17:00

19:00-20:00

16:00-17:00

18:00-19:00

16:00-17:00

18:00-19:00

16:00-17:00

18:00-19:00

16:00-17:00

18:00-19:00

16:00-17:00

18:00-19:00

16:00-17:00

18:00-19:00

16:00-17:00

18:00-19:00

16:00-17:00

18:00-19:00

16:00-17:00

18:00-19:00

16:00-17:00

18:00-19:00

16:00-17:00

18:00-19:00

16:00-17:00

18:00-19:00

16:00-17:00

18:00-19:00

 

 

02.11.2020

02.11.2020

03.11.2020

03.11.2020

04.11.2020

04.11.2020

05.11.2020

05.11.2020

06.11.2020

06.11.2020

07.11.2020

07.11.2020

09.11.2020

09.11.2020

10.11.2020

10.11.2020

12.11.2020

12.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

14.11.2020

14.11.2020

16.11.2020

16.11.2020

17.11.2020

17.11.2020

18.11.2020

18.11.2020

19.11.2020

19.11.2020

20.11.2020

20.11.2020

21.11.2020

21.11.2020

23.11.2020

23.11.2020

24.11.2020

24.11.2020

25.11.2020

25.11.2020

26.11.2020

26.11.2020

27.11.2020

27.11.2020

28.11.2020

28.11.2020

30.11.2020

30.11.2020

Pan SB

„Aktywność = Samodzielność”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZO/000141/12/D z dnia 12.06.2018r

rehabilitacja podstawowa- masaż – zajęcia indywidualne

 

1BO

 

15:00-16:00

18:00-19:00

15:00-16:00

18:00-19:00

15:00-16:00

18:00-19:00

15:00-16:00

18:00-19:00

15:00-16:00

18:00-19:00

15:00-16:00

18:00-19:00

15:00-16:00

18:00-19:00

15:00-16:00

18:00-19:00

15:00-16:00

18:00-19:00

15:00-16:00

18:00-19:00

15:00-16:00

18:00-19:00

02.11.2020

02.11.2020

03.11.2020

03.11.2020

04.11.2020

04.11.2020

05.11.2020

05.11.2020

06.11.2020

06.11.2020

07.11.2020

07.11.2020

09.11.2020

09.11.2020

10.11.2020

10.11.2020

12.11.2020

12.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

14.11.2020

14.11.2020

Pan SB