Harmonogram zajęć na październik 2020

Logo PFRON i PZn 

Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„Kurs Instruktora Orientacji Przestrzennej”

ZZO/000190/12/D z dnia 15.05.2020r.

Zajęcia praktyczne

20

Szyndzielnia

16:00-20:00
09:00-17:00
16:00-20:00

2 październik
3 październik
4 październik

BR

Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„Kurs Instruktora Orientacji Przestrzennej”

ZZO/000190/12/D z dnia 15.05.2020r.

Zajęcia praktyczne

20

SOSW

16:00-20:00
09:00-17:00
16:00-20:00

16 październik
17 październik
18 październik

GR