Harmonogram zajęć na ma listopad 2020

Logo PFRON i PZn

Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„Kurs Instruktora Orientacji Przestrzennej”

ZZO/000190/12/D z dnia 15.05.2020r.

Zajęcia praktyczne

20

zajęcia terenowe

16:00-20:00
09:00-17:00
16:00-20:00

6 listopada
7 listopada
8 listopada

JK

Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„Kurs Instruktora Orientacji Przestrzennej”

ZZO/000190/12/D z dnia 15.05.2020r.

Zajęcia praktyczne

20

SOSW

16:00-20:00
09:00-17:00
16:00-20:00

20 listopada
21 listopada
22 listopada

JZ

UWAGA: Zajęcia praktyczne w dniach od 6 do 8 listopada są przeniesione na późniejszy termin z powodu pandemii