Harmonogram zajęć na wrzesień 2020

 Logo PFRON i PZN

Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

„Aktywność Ponad Granicami”

ZZO/000186/12/D z dnia 12.04.2020r.

Nordic Walking

60

Milówka

-

3 września
4 września
5 września
6 września