Projekt: "Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych"

Realizowany od 01.09.2020 do 31.12.2020

Logo projektu W nagłówku

Projekt zrealizowany ze środków: 

Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego „ Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami. 

 

Gramt przeznaczony został na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania. 

 

Edycja I

Liczba pracowników wsparcia 14

Liczba godzin 35

 

EdycjaII

 

Liczba pracowników wsparcia 8

 

Liczba godzin 37

 

Logo w sttopce projektu