Wykonanie audytu zewnętrznego

Zapytanie Ofertowe

W związku z realizacją projektów przez Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski , zaprasza do przedstawienia oferty na przeprowadzenie audytu tych projektów.

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów NIP: 6272284517, KRS: 0000012847, reprezentowany przez:

  1. Sebastian Biały – Prezes Zarządu Okręgu
  2. Bogdan Gosławski – Sekretarz Zarządu Okręgu

W związku z realizacją projektów:

  1.  Umowa ZZO/000177/12/D z dnia 21.08.2019r za okres od 01 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 na kwotę 1.097.485,72 na realizację projektu pn. „Krok ku samodzielności „ w ramach konkursu nr 1/2018r  „Szansa-Rozwój-Niezależność” – rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Województwa Śląskiego – realizowaną przez: PZN Okręg Śląski
  2. Umowa ZZO/000141/12/D z dnia 12.06.2019r za okres 01 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 na kwotę 497.745,68 na realizację projektu „Aktywność=Samodzielność” w ramach konkursu nr 4/2017 „Samodzielni i skuteczni” – realizowaną przez: PZN Okręg Śląski Koło Chorzów
  3. Umowa ZZO/000148/12/D z dnia 26.03.2019r za okres od 01 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 na kwotę 502.650,00 na realizację projektu pn. „Skok ku samodzielności społecznej - wszechstronne usprawnianie dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością w Centrum w Rudołtowicach” w ramach konkursu nr 1/2018 „Szansa-Rozwój-Niezależność” - rehabilitacja osób niepełnosprawnych z Województwa Śląskiego – realizowaną przez PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach
  4. Umowa ZZO/000190/12/D z dnia 15.05.2020r. za okres od 01 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 na kwotę 108909,79 na realizację projektu pn. „Kurs Instruktora Orientacji Przestrzennej” w ramach konkursu nr 1/2019 „Kierunek AKTYWNOŚĆ” – realizowaną przez: PZN Okręg Śląski.
  5. Umowa ZZO/000186/12/D z dnia 29.04.2020r. za okres od 01 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 na kwotę 99574,40 na realizację projektu pn. „Aktywność Ponad Granicami”  w ramach konkursu nr 1/2019 „Kierunek AKTYWNOŚĆ” – realizowaną przez PZN Okręg Śląski.

Zaprasza do przedstawienia oferty na przeprowadzenie audytu w/w projektów.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

            Warunki udziału i przygotowania oferty określają „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”.

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

            Ofertę należy złożyć do dnia 10 lutego 2021 roku do godziny 14:00 w siedzibie Zamawiającego lub przesyłką pocztową na adres : PZN O/Śląski ul. Katowicka 77, 41-500 Chorzów.