Podziękowanie

Zakończył się Kurs Instruktora Orientacji Przestrzennej

01.04.2020 - 31.03.2021

Okręgowi Śląskiemu Polskiego Związku Niewidomych

oraz

wszystkim zaangażowanym w organizację i prowadzenie zajęć podczas

Kursu Instruktora Orientacji Przestrzennej

 

 
      Zdjęcie grupowe uczestników i kadry.          Miałam marzenie niemałe
              a  by dobre robić akcje
          rzeczy szlachetne, wspaniałe
             czerpiąc z tego satysfakcję.
                Takich jak ja było wielu
         z kilku miast - mężczyzn i kobiet
           każdy przybył w jednym celu
           wskazać niewidomym drogę
              A co się działo na kursie
               to będzie kawał historii
           teraz coś rzeknę, pozwólcie -
           powiem bez zbędnych teorii:
 
 
 
          Dla niejednego to był szok
Zdjęcie grupowe uczestników i kadry.
         kiedy w opasce ruszyć miał
           niejeden odważny się bał
         bo kiedy mu odcięto wzrok
       Lecz potem mógł zrozumieć
        że samodzielnym można być
         i choćby nawet stracił wzrok
      Narzędzia, metody są ważne -
        to żaden wyrok - da się żyć
              laska, echolokacja...
   lecz również, mówiąc poważnie
           odwaga i motywacja
 
 
 
           
                      Za cały kurs i naukę dziś dziękujemy trenerom
                  obiecujemy być super, choć zaczynamy dopiero...
                                                       Wdzięczni Kursanci
                                                             Autor: Joanna Kap