Projekt: "Aktywność = Samodzielność".

Realizowany: 01.04.2018 - 30.04.2021

Logo PFRON i PZn

Projekt zrealizowany ze środków: PFRON

 

W zajęciach projektu mających na celau zwiększeniei aktywności społecznej uczestniczyło 100 beneficjentów. Zrehabilitowanych w stopniu dobrym i bardzo dobrym projekt opuściło  54 beneficjentów.