Projekt: "KUrs Instruktora Orientacji Przestrzennej"

Realizowany: 01.04.2020-31.03.2021

Logo PFRON i PZn

Pronekt zrealizowany ze środków: PFRON, przyznanych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2019 w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych pt. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”.

 

W projekcie wzieło udział 20 uczestników z 4 województw: opolskigoe, łódzkiego, dolnośląskiego i śląskiego.

Uprawnienia ternerskie uzyskało 19 osób.