Harmonogram zajęć na lipiec 2021

Logo PFRON i PZn

Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

13.07.2021

13.07.2021

14.07.2021

14.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

19.07.2021

19.07.2021

26.07.2021

26.07.2021

 

09:00-12:00

13:00-16:00

11:00-14:00

15:00-18:00

11:00-14:00

15:00-18:00

10:00-13:00

14:00-17:00

11:00-14:00

15:00-18:00

Pan MS

 

 

Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

06.07.2021

08.07.2021

12.07.2021

13.07.2021

20.07.2021

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

Pani BR

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

01.07.2021

05.07.2021

12.07.2021

19.07.2021

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

Pani JS-R

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

02.07.2021

06.07.2021

14.07.2021

20.07.2021

27.07.2021

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

Pani DR

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

05.07.2021

06.07.2021

08.07.2021

12.07.2021

13.07.2021

15.07.2021

26.07.2021

10:00-13:00

10:00-13:00

10:00-13:00

10:00-13:00

10:00-13:00

10:00-13:00

10:00-13:00

Pani AT

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

01.07.2021

02.07.2021

03.07.2021

03.07.2021

06.07.2021

07.07.2021

09.07.2021

13.07.2021

14.07.2021

15.07.2021

16.07.2021

17.07.2021

19.07.2021

20.07.2021

22.07.2021

24.07.2021

28.07.2021

29.07.2021

30.07.2021

31.07.2021

13:00-16:00

13:00-16:00

09:00-12:00

12:30-15:30

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

17:00-20:00

09:00-12:00

12:00-15:00

12:00-15:00

12:00-15:00

12:00-15:00

12:00-15:00

12:00-15:00

12:00-15:00

09:00-12:00

Pani JP

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

06.07.2021

07.07.2021

08.07.2021

09.07.2021

10.07.2021

13.07.2021

14.07.2021

15.07.2021

16.07.2021

17.07.2021

21.07.2021

22.07.2021

23.07.2021

24.07.2021

26.07.2021

10:00-13:00

10:00-13:00

10:00-13:00

10:00-13:00

10:00-13:00

10:00-13:00

10:00-13:00

10:00-13:00

10:00-13:00

10:00-13:00

08:30-11:30

08:30-11:30

08:30-11:30

10:00-13:00

08:30-11:30

Pani EZ

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- czynności dnia codziennego

zajęcia indywidualne

1BO

 

01.07.2021

02.07.2021

03.07.2021

03.07.2021

05.07.2021

06.07.2021

07.07.2021

08.07.2021

09.07.2021

10.07.2021

10.07.2021

12.07.2021

13.07.2021

14.07.2021

15.07.2021

17.07.2021

17.07.2021

19.07.2021

15:30-18:30

16:00-19:00

08:00-11:00

12:00-15:00

15:30-18:30

15:30-18:30

15:30-18:30

15:30-18:30

15:30-18:30

08:00-11:00

12:00-15:00

15:30-18:30

15:30-18:30

15:30-18:30

15:30-18:30

08:00-11:00

12:00-15:00

08:00-11:00

 

 

Pani RL-W

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- usprawnianie widzenia

zajęcia indywidualne

1BO

 

01.07.2021

01.07.2021

08.07.2021

08.07.2021

29.07.2021

29.07.2021

09:00-10:00

10:00-11:00

09:00-10:00

10:00-11:00

09:00-10:00

10:00-11:00

Pani AG

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- warsztaty informatyczno-technologiczne

zajęcia indywidualne

 

 

05.07.2021

08.07.2021

10.07.2021

16.07.2021

26.07.2021

10:00-13:00

15:00-18:00

10:00-13:00

10:00-13:00

10:00-13:00

Pan GR

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- warsztaty informatyczno-technologiczne

zajęcia indywidualne

 

 

01.07.2021

06.07.2021

09.07.2021

13.07.2021

16.07.2021

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

Pan JK

„Ponad barierami”

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- arteterapia

zajęcia indywidualne

 

1BO

 

 

 

 

 

 

 

03.07.2021

10.07.2021

16.07.2021

17.07.2021

19.07.2021

 

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

12:00-15:00

Pani RL-W

 

 

 

 

 

 

 

„Ponad barierami”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZO/000229/12/D

Rehabilitacja podstawowa- ćwiczenia ruchowe ogólnousprawniające  zajęcia indywidualne

1BO

 

05.07.2021

07.07.2021

09.07.2021

12.07.2021

14.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

19.07.2021

19.07.2021

21.07.2021

21.07.2021

23.07.2021

23.07.2021

26.07.2021

26.07.2021

12:00-14:00

12:00-14:00

12:00-14:00

12:00-14:00

12:00-14:00

12:00-14:00

15:00-17:00

12:00-14:00

15:00-17:00

12:00-14:00

15:00-17:00

12:00-14:00

15:00-17:00

12:00-14:00

15:00-17:00

Pani BK

„Ponad barierami”

 

ZZO/000229/12/D

Rehabilitacja podstawowa- ćwiczenia ruchowe ogólnousprawniające zajęcia indywidualne

1BO

 

05.07.2021

05.07.2021

07.07.2021

07.07.2021

09.07.2021

09.07.2021

12.07.2021

12.07.2021

14.07.2021

14.07.2021

16.07.2021

19.07.2021

21.07.2021

23.07.2021

26.07.2021

15:00-17:00

18:00-20:00

15:00-17:00

18:00-20:00

15:00-17:00

18:00-20:00

15:00-17:00

18:00-20:00

15:00-17:00

18:00-20:00

18:00-20:00

18:00-20:00

18:00-20:00

18:00-20:00

18:00-20:00

Pan GS

 

„Ponad barierami”

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- masaż zajęcia indywidualne

 

1BO

 

05.07.2021

06.07.2021

07.07.2021

08.07.2021

09.07.2021

12.07.2021

13.07.2021

14.07.2021

15.07.2021

16.07.2021

14:00-15:00

14:00-15:00

14:00-15:00

14:00-15:00

14:00-15:00

14:00-15:00

14:00-15:00

14:00-15:00

14:00-15:00

14:00-15:00

Pan SB

„Ponad barierami”

 

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- masaż zajęcia indywidualne

 

1BO

 

05.07.2021

05.07.2021

06.07.2021

06.07.2021

08.07.2021

08.07.2021

09.07.2021

09.07.2021

12.07.2021

12.07.2021

13.07.2021

13.07.2021

14.07.2021

14.07.2021

15.07.2021

15.07.2021

16.07.2021

16.07.2021

19.07.2021

19.07.2021

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

 

Pani PF

„Ponad barierami”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZO/000229/12/D

Rehabilitacja podstawowa- nordic walking

zajęcia grupowe

2BO po 2h

Park Śląski

Skansen

01.07.2021

02.07.2021

05.07.2021

06.07.2021

07.07.2021

08.07.2021

09.07.2021

12.07.2021

13.07.2021

14.07.2021

15.07.2021

16.07.2021

17.07.2021

19.07.2021

20.07.2021

21.07.2021

22.07.2021

23.07.2021

14:30-16:30

14:30-16:30

14:30-16:30

14:30-16:30

14:30-16:30

14:30-16:30

14:30-16:30

14:30-16:30

14:30-16:30

14:30-16:30

14:30-16:30

14:30-16:30

09:00-11:00

14:30-16:30

14:30-16:30

14:30-16:30

14:30-16:30

14:30-16:30

Pani KK