Harmonogram zajęć na sierpień 2021

Logo PFRON i PZn

Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

02.08.2021

04.08.2021

06.08.2021

09.08.2021

11.08.2021

13.08.2021

16.08.2021

18.08.2021

20.08.2021

23.08.2021

Pani JZ

 

Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

03.08.2021

03.08.2021

04.08.2021

04.08.2021

05.08.2021

05.08.2021

06.08.2021

06.08.2021

07.08.2021

07.08.2021

13.08.2021

14.08.2021

18.08.2021

11:00-14:00

15:00-18:00

11:00-14:00

15:00-18:00

11:00-14:00

15:00-18:00

11:00-14:00

15:00-18:00

10:00-13:00

14:00-17:00

10:00-13:00

10:00-13:00

10:00-13:00

Pan MS

 

 

 

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

02.08.2021

03.08.2021

23.08.2021

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

Pani JS-R

 

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

03.08.2021

10.08.2021

17.08.2021

24.08.2021

31.08.2021

17:00-20:00

17:00-20:00

17:00-20:00

17:00-20:00

17:00-20:00

Pani DR

 

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

02.08.2021

04.08.2021

06.08.2021

10.08.2021

12.08.2021

12:00-15:00

12:00-15:00

13:00-16:00

12:00-15:00

09:00-12:00

 

Pani JP

 

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

04.08.2021

19.08.2021

12:00-15:00

12:00-15:00

Pan GR

 

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

13.08.2021

14.08.2021

23.08.2021

23.08.2021

24.08.2021

24.08.2021

25.08.2021

26.08.2021

26.08.2021

27.08.2021

27.08.2021

28.08.2021

30.08.2021

30.08.2021

31.08.2021

08:30-11:30

08:30-11:30

10:00-13:00

15:00-18:00

10:00-13:00

15:00-18:00

10:00-13:00

10:00-13:00

15:00-18:00

10:00-13:00

15:00-18:00

10:00-13:00

10:00-13:00

15:00-18:00

10:00-13:00

Pani EZ

 

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- czynności dnia codziennego

zajęcia indywidualne

1BO

 

09.08.2021

09.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

12.08.2021

12.08.2021

13.08.2021

14.08.2021

14.08.2021

16.08.2021

17.08.2021

18.08.2021

19.08.2021

20.08.2021

28.08.2021

28.08.2021

 

08:00-11:00

11:30-14:30

08:00-11:00

11:30-14:30

08:00-11:00

11:30-14:30

08:00-11:00

11:30-14:30

08:00-11:00

08:00-11:00

15:30-18:30

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

08:00-11:00

15:30-18:30

Pani RL-W

 

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- usprawnianie widzenia

zajęcia indywidualne

1BO

 

05.08.2021

05.08.2021

12.08.2021

12.08.2021

19.08.2021

19.08.2021

10:00-11:00

11:00-12:00

10:00-11:00

11:00-12:00

09:00-10:00

10:00-11:00

Pani AG

 

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- warsztaty informatyczno-technologiczne

zajęcia indywidualne

 

 

04.08.2021

07.08.2021

09.08.2021

14.08.2021

19.08.2021

20.08.2021

21.08.2021

27.08.2021

28.08.2021

31.08.2021

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

16:00-19:00

 

Pan GR

 

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- warsztaty informatyczno-technologiczne

zajęcia indywidualne

 

 

03.08.2021

10.08.2021

12.08.2021

16.08.2021

17.08.2021

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

14:00-17:00

Pan JK

 

„Ponad barierami”

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- arteterapia

zajęcia indywidualne

 

1BO

 

 

 

 

 

 

 

13.08.2021

14.08.2021

23.08.2021

24.08.2021

28.08.2021

12:30-15:30

11:30-14:30

16:00-19:00

16:00-19:00

11:30-14:30

 

Pani RL-W

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ponad barierami”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZO/000229/12/D

Rehabilitacja podstawowa- ćwiczenia ruchowe ogólnousprawniające  zajęcia indywidualne

1BO

 

02.08.2021

04.08.2021

06.08.2021

09.08.2021

11.08.2021

13.08.2021

13.08.2021

16.08.2021

16.08.2021

18.08.2021

18.08.2021

20.08.2021

20.08.2021

23.08.2021

23.08.2021

12:00-14:00

12:00-14:00

12:00-14:00

12:00-14:00

12:00-14:00

12:00-14:00

15:00-17:00

12:00-14:00

15:00-17:00

12:00-14:00

15:00-17:00

12:00-14:00

15:00-17:00

12:00-14:00

15:00-17:00

Pani BK

 

„Ponad barierami”

 

ZZO/000229/12/D

Rehabilitacja podstawowa- ćwiczenia ruchowe ogólnousprawniające zajęcia indywidualne

1BO

 

02.08.2021

02.08.2021

04.08.2021

04.08.2021

06.08.2021

06.08.2021

09.08.2021

09.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

13.08.2021

16.08.2021

18.08.2021

20.08.2021

23.08.2021

15:00-17:00

18:00-20:00

15:00-17:00

18:00-20:00

15:00-17:00

18:00-20:00

15:00-17:00

18:00-20:00

15:00-17:00

18:00-20:00

18:00-20:00

18:00-20:00

18:00-20:00

18:00-20:00

18:00-20:00

Pan GS

 

 

„Ponad barierami”

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- masaż zajęcia indywidualne

 

1BO

 

02.08.2021

03.08.2021

04.08.2021

05.08.2021

06.08.2021

09.08.2021

10.08.2021

11.08.2021

12.08.2021

13.08.2021

13:00-14:00

13:00-14:00

13:00-14:00

13:00-14:00

13:00-14:00

13:00-14:00

13:00-14:00

13:00-14:00

13:00-14:00

13:00-14:00

Pan SB

 

„Ponad barierami”

 

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- masaż zajęcia indywidualne

 

1BO

 

02.08.2021

02.08.2021

03.08.2021

03.08.2021

04.08.2021

04.08.2021

05.08.2021

05.08.2021

06.08.2021

06.08.2021

09.08.2021

09.08.2021

10.08.2021

10.08.2021

11.08.2021

11.08.2021

12.08.2021

12.08.2021

13.08.2021

13.08.2021

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

09:00-10:00

11:00-12:00

Pani PF

 

„Ponad barierami”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZZO/000229/12/D

Rehabilitacja podstawowa- nordic walking

zajęcia grupowe

2BO po 2h

Park Śląski

Skansen

09.08.2021

10.08.2021

11.08.2021

12.08.2021

13.08.2021

14.08.2021

14.08.2021

16.08.2021

17.08.2021

18.08.2021

19.08.2021

20.08.2021

23.08.2021

24.08.2021

25.08.2021

26.08.2021

27.08.2021

27.08.2021

14:30-16:30

14:30-16:30

14:30-16:30

14:30-16:30

14:30-16:30

09:00-11:00

11:00-13:00

14:30-16:30

14:30-16:30

14:30-16:30

14:30-16:30

14:30-16:30

14:30-16:30

14:30-16:30

14:30-16:30

14:30-16:30

14:30-16:30

16:30-18:30

Pani KK