SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I SŁABOWIDZĄCEJ W CHORZOWIE

     SOŚW Chorzów

 

To jedna z najstarszych placówek dla osób niewidomych w kraju, jej historia sięga 1925r. Przez ten długi czas ośrodek funkcjonował oczywiście pod różnymi nazwami i pełnił różne funkcje, od zawsze związane z rehabilitacją i edukacją osób niewidomych.

 

Obecnie - w 2022r - nasz specjalistyczny ośrodek liczy 104 uczniów i wciąż się rozrasta. Aktualnie w skład Ośrodka wchodzą:

 1. Szkoła Podstawowa
 2. Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia - kształcąca w zawodach:
 • Ślusarz,
 • pracownik pomocniczy ślusarza,
 • cukiernik,
 • fryzjer

(dwa ostatnie zawody kształcą się w ramach klasy wielozawodowej, dla której przedmioty zawodowe realizowane są w zewnętrznym Centrum Kształcenia Zawodowego)

 1. Branżowa Szkoła Zawodowa II Stopnia - kształcąca w zawodzie tech. mechanik;
 2. Technikum Masażu I Fizjoterapii - kształcące w zawodzie tech. masażysta;
 3. Technikum Administracyjne - kształcące w zawodach:
 • technik - prac biurowych
 • technik - tyfloinformatyk

 

Ogromnie bogata oferta kształcenia osób zarówno niewidomych jak i słabowidzących, niewielkie - zaledwie kilku osobowe klasy, zajęcia rewalidacyjne i dodatkowe zajęcia pozaszkolne oraz bogate wyposażenie, zachęcają kandydatów do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej.

Dużym uznaniem w środowisku zewnętrznym cieszą si prowadzone przez naszych specjalistów profesjonalne zajęcia z diagnostyki i terapii słabowidzenia i niedowidzenia realizowane dla specjalistów z poradni psychologiczno pedagogicznych i nauczycieli z różnych szkół w całym kraju, a także współpraca Ośrodka z kilkoma pracodawcami, skutkująca kształceniem naszych uczniów zgodnie z potrzebami rynku i ułatwieniem w zdobyciu pracy po ukończeniu szkoły.

Z inicjatywy PZN Okręg Śląski aktualnie trwa rozbudowa Ośrodka o kompleks 4 nowych pracowni do kształcenia zawodowego.

Ośrodek dysponuje internatem dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Szczegóły i wiel informaci na stronie www; soswchorzow