POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH CENTRUM EDUKACYJNO-LECZNICZO-REHABILITACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W RUDOŁTOWICACH

    PZN CELR W RUDOŁTOWICACH 

 

 

 

 

Powstało 1992 roku w  urokliwym zespole pałacowo-parkowym z XVIII wieku - wieczny pałac objęty ochroną konserwatora zabytków, który otoczony jest pięknym 3 hektarowym parkiem.

Placówka prowadzi dwa rodzaje działalności:
 jest Niepubliczną Placówką Oświatową finansowaną przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie. Centrum przeznaczone jest dla wychowanków w wieku od 3 do 25 roku życia, którzy wymagają kompleksowej, wielodyscyplinarnej pomocy rehabilitacyjno-edukacyjnej świadczonej w odpowiednich warunkach i z opieką dostosowaną do wieku i stanu psychofizycznego.
Podopiecznym umożliwia realizację obowiązku szkolnego, obowiązku nauki na poziomie:
• rocznego przygotowania przedszkolnego,
• szkoły podstawowej ( dla dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami)
• zajęć rewalidacyjno – wychowawczych ( dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim)
Ponadto Centrum zapewnia podopiecznym uczestnictwo w wielu zajęciach terapeutycznych takich jak:
• terapii wzroku
• logopedycznych
• terapii ręki
• rehabilitacji ruchowej
• muzykoterapii
• arteterapii
• hortiterapii
• dogoterapii, zajęć w Sali Doświadczania Świata.
 oraz jest Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci i Młodzieży w zakresie opieki długoterminowej.Celem Centrum jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach opieki długoterminowej i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim ze sprzężoną niepełnosprawnością.
Centrum zapewnia podopiecznym:
• opiekę lekarza pediatry oraz neurologa dziecięcego,
• leczenie na poziomie podstawowej opieki medycznej,
• konsultacje specjalistyczne wg potrzeb,
• wszelkie badania diagnostyczne potrzebne w procesie leczenia,
• leczenie farmakologiczne,
• opiekę pielęgniarsko-opiekuńczą,
• zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny, rehabilitację ruchową
• pełne wyżywienie i zakwaterowanie.
Obecnie w Ośrodku przebywa 26 dzieci w trybie całodobowym oraz 17 dzieci w trybie dziennym.
Centrum posiada status placówki ogólnokrajowej, dlatego też część podopiecznych pochodzi z różnych rejonów Polski, z czego niektóre znajdują się w Centrum w pieczy zastępczej.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą placówki, która jest dostępna na stronie internetowej www.zameczek.org.pl oraz do śledzenia fb.