OŚRODEK WYCHOWAWCZO REWALIDACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I SŁABOWIDZĄCEJ W CZĘSTOCHOWIE

OWR W CZĘSTOCHOWIE

 

 

Częstochowski ośrodek istniej od 1994r. Swoją opieką obejmuję dzieci i młodzież z województwa śląskiego.

Wspiera edukacje w szkołach masowych, integracyjnych i specjalnych zajęciami poza lekcyjnymi. Obecnie zrzesza 116 podopiecznych w wieku od 0 do 24 roku życia.

Dzieci i młodzież mogą skorzystać w ośrodku z zajęć rewalidacyjnyvh i rehabilitacyjnyvh:

  • z terapii widzenia,
  • z nauki pisma braila,
  • nauki orientacji przestrzennej,
  • z zajęć z czynności dnia codziennego,
  • z zajęć logopedycznych,
  • z zajęć psychologicznych.

Tyflopedagodzy zatrudnieni w ośrodku prowadzą zajęcia wspomagające edukacje szkolną i przedszkolną. Organizują warsztaty dla nauczycieli uczących dzieci niewidome i słabowidzące.

Beneficjęnci naszego ośrodka z dodatkowymi sprzężeniami mogą skorzystać z rehabilitacji ruchowej i masażu leczniczego.

Do skorzystania z naszego wsparcia zapraszamy wszystkie dzieci niewidome i słabowidzące oraz młodzież w wieku do 24 lat, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wzroku bądź orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym z tego samego tytułu.