Projekt "Sukces to samodzielność "

Logo PFRON i PZn

01.04.2022 - 31.03.2025  "Sukces to samodzielność " - Rehabilitacja osób niepełnosprawnych z  Województwa Śląskiego 

 

 

 Projekt dofinansowany jest ze środków:

 

Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przyznanych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021 w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pn. „ Sięgamy po sukces".

 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych realizowana w siedzibie Okręgu Śląskiego PZN w Chorzowie, ul Katowicka 77 oraz Delegaturze Okręgu Śląskiego PZN w Częstochowie, Al. Pokoju 13. Ten wyjątkowy projekt jest skierowany do osób z problemami wzroku, mieszkających na terytorium województwa śląskiego, dorosłych bez ograniczenia wiekowego, w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2025.

 

Formy wsparcia w Chorzowie:

Rehabilitacja podstawowa - orientacja przestrzenna

Rehabilitacja podstawowa - nauka czynności dnia codziennego zajęcia indywidualne

Rehabilitacja podstawowa - usprawnianie widzenia zajęcia indywidualne

Rehabilitacja podstawowa - arteterapia

Rehabilitacja podstawowa - trening pamięci

Rehabilitacja podstawowa - terapia ręki

Rehabilitacja podstawowa - masaż

Rehabilitacja podstawowa - nordic walking

Rehabilitacja podstawowa – brajl

Rehabilitacja podstawowa – praktyczne wykorzystanie nowych technologii elektronicznych

Rehabilitacja podstawowa - terapia psychologiczna

Poradnictwo prawne

Poradnictwo społeczne

Poradnictwo - udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień

Poradnictwo - informatyczno- technologiczne

Diagnoza i ewaluacja

 

Koordynator projektu Chorzów

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów

tel. 533-300-726

tel. 32-241-37-37

e-mail: kasa@slaski.pzn.org.pl

 

 

Formy wsparcia w Częstochowie:

Rehabilitacja podstawowa – orientacja przestrzenna,

Rehabilitacja podstawowa – nauka czynności dnia codziennego,

Rehabilitacja – usprawnianie widzenia,

Rehabilitacja – arteterapia

Rehabilitacja – terapia ręki

Rehabilitacja – masaż

Rehabilitacja – nordick walking

Rehabilitacja – psycholog

Rehabilitacja – psychoterapia

Rehabilitacja – coaching

Poradnictwo społeczne

Rehabilitacja – technologiczno-informatyczne

Rehabilitacja – biblioterapia

Rehabilitacja – brajl

Rehabilitacja – rehabilitacja ruchowa

Rehabilitacja – trening pamięci

Rehabilitacja – sensomotoryka

Rehabilitacja – muzykoterapia ind, grupowa

Rehabilitacja- tyflopedagog

Rehabilitacja- kreatywnego myślenia

Przewodnik osoby niepełnosprawnej wzrokowo

Poradnictwo technologiczne

 

Koordynator projektu Częstochowa

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

Delegatura Częstochowa

Al. Pokoju 13 42-207 Częstochowa

tel. 570-889-001, 570-889-002

e-mail: sekretariat@pzn-czestochowa.idsl.pl

 

Rekrutacjia i harmonogramy - Kliknij tutaj