Harmonogram zajęć na kwiecień 2022

Logo PFRON i PZn

Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO

 

13,00-15,00

27.04.2022

Pani JK

Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa ćwiczenia ruchowe ogólnousprawniające

1BO

 

13,00-15,00

 

27.04.2022

29.04.2022

Pani BK

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- masaż

1BO

 

13,00-15,00

13,00-14,00

20.04.2022

21.04.2022

22.04.2022

25.04.2022

26.04.2022

27.04.2022

28.04.2022

29.04.2022