Harmonogram na maj 2022 - Częstochowa

Logo PFRON i PZN

 

  Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – Sukces to samodzielność

 

 Psychoterapia indywidualna

13 os

PZN CZĘSTOCHOWA,            Al. Pokoju 13

13:00-16:00

12:30-15:30

12:30-15:30

12:30-16:30

11.05.2022

16.05.2022

23.05.2022

30.05.2022

Pani Jolanta Górnik

 

 

 

  Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane miejsce wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

 „ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – Sukces to samodzielność

 

Psycholog indywidualnie

36 os.

PZN CZĘSTOCHOWA, Al. Pokoju 13

15:00-18:00

15:30-18:30

11.05.2022

16.05.2022

Pani Iwona Bołtuć

 

„ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – Sukces to samodzielność

 

Zajęcia z tyflopedagogiem indywidualne

40 os.

PZN CZĘSTOCHOWA, Al. Pokoju 13

 

--------------------

Pani Małgorzata Łyko

„ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – Sukces to samodzielność

 

 Coaching indywidualne

12 os.

PZN CZĘSTOCHOWA, Al. Pokoju 13

10:00-12:00

12:00-14:00

9:00-11:00

11:00-13:00

13:00-15:00

10:00-12:00

12:00-14:00

10.05.2022

 

17.05.2022

 

 

24.05.2022

Pani Grażyna Derbis

„ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – Sukces to samodzielność

 

Biblioterapia

6 osób

PZN CZĘSTOCHOWA, Al. Pokoju 13

10:00-12:00

17,18,24.05.2022

Pani Grażyna Olejnik

„ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – Sukces to samodzielność

 

TECHNIKI INFORMACYJNE

3 OS.

PZN CZĘSTOCHOWA, Al. Pokoju 13

10:30-16:30

10:30-14:30

12.05.2022

19.05.2022

Pan Piotr Żak

 

„ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – Sukces to samodzielność

 

Brajl

4 os.

PZN CZĘSTOCHOWA, Al. Pokoju 13

10:00-14:00

16,17,18,19.05.2022

Pani Ilona Juszczyk

„ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – Sukces to samodzielność

 

Orientacja przestrzenna

4 os.

PZN CZĘSTOCHOWA AL.Pokoju 13

16:00-18:00

16:00-18:00

16:00-18:00

16:00-18:00

16:00-18:00

15:00-17:00

16:00-18:00

16:00-18:00

16:00-18:00

16:00-18:00

04.05.2022

06.05.2022

09.05.2022

11.05.2022

13.05.2022

14.05.2022

16.05.2022

17.05.2022

18.05.2022

20.05.2022

Pani Marzena  Nartowska

 

„ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – Sukces to samodzielność

 

Orientacja przestrzenna

4 os.

PZN CZĘSTOCHOWA AL.Pokoju 13

10:00-12:00

13:00-15:00

9:00-11:00

12:00-14:00

9:00-11:00

12:00-14:00

17:00-19:00

17:00-19:00

9:00-11:00

12:00-14:00

 

02.05.2022

 

07.05.2022

 

14.05.2022

 

19.05.2022

20.05.2022

28.05.2022

Pani Agnieszka Wódkiewicz

„ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – Sukces to samodzielność

 

Orientacja przestrzenna

4 os.

PZN CZĘSTOCHOWA AL.Pokoju 13

10:00-12:00

10:00-12:00

10:00-14:00

10:00-14:00

10:00-12:00

10:00-12:00

10:00-14:00

10:00-14:00

05.05.2022

06.05.2022

09.05.2022

12.05.2022

16.05.2022

19.05.2022

20.05.2022

23.05.2022

Pani Grażyna Derbis

„ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – Sukces to samodzielnoś

 

Czynności dnia codziennego ind.

8 os.

PZN CZĘSTOCHOWA AL.Pokoju 13

7:30-11:30

 

8:00-12:00

06.05.2022

11.05.2022

13.05.2022

Pani Sylwia Siejca

„ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – Sukces to samodzielność

 

Rehabilitacja ruchowa

14 os.

PZN CZĘSTOCHOWA AL.Pokoju 13

9:00-18:00

10.05.2022

13.05.2022

24.05.2022

27.05.2022

31.05.2022

Pan Maciej Bołtuć

„ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – Sukces to samodzielność

 

Sensomotoryka

11 os.

PZN CZĘSTOCHOWA AL.Pokoju 13

8:15 -13:15

 

 

 

12.05.2022

Pani Magdalena Perczak

„ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – Sukces to samodzielność

 

Rehabilitacja widzenia indywidualnie

11 os.

PZN CZĘSTOCHOWA AL.Pokoju 13

13:00-18:00

13:00-16:00

16,23.05.2022

30.05.2022

Pani Marta Żak

„ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – Sukces to samodzielność

 

Masaż

12os.

PZN CZĘSTOCHOWA AL.Pokoju 13

9:00-15:00

10:00-15:00

9:00-15:00

10:00-15:00

10:00-15:00

 

05.05.2022

09.05.2022

13.05.2022

16.05.2022

30.05.2022

Pani Aleksandra  Sochańska

„ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – Sukces to samodzielność

 

Masaż

6 os.

PZN CZĘSTOCHOWA AL.Pokoju 13

09:00-14:00

06.05.2022

20.05.2022

Pani Ilona Juszczyk

„ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – Sukces to samodzielność

 

Terapia ręki

11

PZN CZĘSTOCHOWA AL.Pokoju 13

10:00-15:00

10:00-13:00

10:00-13:00

05.05.2022

09.05.2022

12.05.2022

Pani Hanna Kwiatkowska

 

 

                                                

„ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – Sukces to samodzielność

 

Trening pamięci

3+3osób

PZN CZĘSTOCHOWA AL.Pokoju 13

12:00-14:30

14:30-17:00

 

04.05.2022

11.05.2022

18.05.2022

25.05.2022

 

Pani Grażyna Derbis

„ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – Sukces to samodzielność

 

Arteterapia

6 osób

 

PZN CZĘSTOCHOWA, Al. Pokoju 13

13:00-15:30

 

13,20,27.05.2022

Pani

„ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – Sukces to samodzielność

 

Muzykoterapia grupa

8 OSÓB

PZN CZĘSTOCHOWA, Al. Pokoju 13

09:00-12:00

 

4.05.2022

11.05.2022

18.05.2022

25.05.2022

Pan Zbigniew Łapaj

„ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – Sukces to samodzielność

 

Muzykoterapia ind.

4

PZN CZĘSTOCHOWA, Al. Pokoju 13

10:00-13:00

5.05.2022

12.05.2022

19.05.2022

26.05.2022

Pan Zbigniew Łapaj

 

„ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” – Sukces to samodzielność

 

Porady technologiczne

22

PZN CZĘSTOCHOWA, Al. Pokoju 13

10:00-15:00

9:00-14:00

 

9:00-14:00

 

 

 

23.05.2022

24.05.2022

25.05.2022

Pani Ilona Juszczyk