Harmonogram zajęć na czerwiec 2022

Logo PFRON i PZn

Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO 2h

14:00-16:00

01.06.2022

03.06.2022

04.06.2022

08.06.2022

09.06.2022

10.06.2022

11.06.2022

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

16.06.2022

17.06.2022

18.06.2022

20.06.2022

21.06.2022

22.06.2022

23.06.2022

24.06.2022

25.06.2022

27.06.2022

28.06.2022

29.06.2022

Pan MS

Tytuł projektu

Nr umowy o dofinansowanie

Nazwa/tytuł formy wsparcia oraz rodzaj formy wsparcia

Planowana liczba uczestników formy wsparcia

Planowane godziny wsparcia

Planowany termin wsparcia

Trener prowadzący

 

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO 2h

07:45-09:45

06.06.2022

09.06.2022

13.06.2022

15.06.2022

Pani JK

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO 2h

16:30-18:30

16:30-18:30

16:30-18:30

16:30-18:30

10:00-13:00

16:30-18:30

16:30-18:30

10:00-13,00

07.06.2022

09.06.2022

14.06.2022

17.06.2022

18.06.2022

21.06.2022

23.06.2022

25.06.2022

Pani JZ

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa orientacja przestrzenna

zajęcia indywidualne

1BO 2h

15:00-18:00

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

15:00-18:00

09:00-12:00

09:00-12:00

09:00-12:00

02.06.2022

06.06.2022

09.06.2022

10.06.2022

13.06.2022

14.06.2022

18.06.2022

27.06.2022

 

Pani BR

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa czynności dnia codziennego

zajęcia indywidualne

1BO 3h

14:45-17:45

14:45-17:45

12:15-15:15

16:00-19:00

11:00-14:00

14:45-17:45

14:45-17:45

14:45-17:45

14:45-17:45

14:45-17:45

01.06.2022

03.06.2022

04.06.2022

04.06.2022

05.06.2022

06.06.2022

08.06.2022

27.06.2022

28.06.2022

29.06.2022

Pani RL-W

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa czynności dnia codziennego

zajęcia indywidualne

1BO 3h

17:00-20:00

01.06.2022

02.06.2022

06.06.2022

07.06.2022

13.06.2022

14.06.2022

21.06.2022

22.06.2022

23.06.2022

Pani BW

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

Rehabilitacja podstawowa usprawnienie widzenia

1BO 1h

09:00-13:00

02.06.2022

09.06.2022

23.06.2022

Pani AG

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa ćwiczenia ruchowe ogólnousprawniające

1BO

11:00-15:00

11:00-15:00

13:00-15:00

11:00-15:00

11:00-15:00

11:00-15:00

13:00-15:00

11:00-15:00

11:00-15:00

11:00-15:00

11:00-15:00

01.06.2022

03.06.2022

06.06.2022

07.06.2022

08.06.2022

10.06.2022

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

20.06.2022

22.06.2022

 

Pani BK

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- masaż

1BO

10:00-12:00

01.06.2022

02.06.2022

03.06.2022

06.06.2022

07.06.2022

08.06.2022

09.06.2022

10.06.2022

13.06.2022

14.06.2022

Pani PF

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- masaż

1BO

13:00-14:00

01.06.2022

02.06.2022

03.06.2022

06.06.2022

07.06.2022

08.06.2022

09.06.2022

10.06.2022

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

20.06.2022

21.06.2022

22.06.2022

Pan SB

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- arteterapia

1BO

16:00-19:00

01.06.2022

06.06.2022

08.06.2022

13.06.2022

15.06.2022

20.06.2022

Pani MK

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- arteterapia

1BO

14:30-17:30

09:00-12:00

14:30-17:30

14:30-17:30

14:30-17:30

02.06.2022

04.06.2022

07.06.2022

09.06.2022

30.06.2022

Pani RL-W

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- technologiczne

1BO

09:00-12:00

12:30-15:30

01.06.2022

01.06.2022

06.06.2022

06.06.2022

08.06.2022

08.06.2022

13.06.2022

13.06.2022

15.06.2022

15.06.2022

Pan JK

„Ponad barierami”

ZZO/000229/12/D

rehabilitacja podstawowa- technologiczne

1BO

16:45-19:45

16:45-19:45

15:30-18:30

12:30-15:30

16:45-19:45

16:45-19:45

12:30-15:30

16:45-19:45

16:45-19:45

12:30-15:30

15:30-18:30

12:30-15:30

09:30-12:30

13:00-16:00

09:30-12:30

09:30-12:30

09:30-12:30

06.06.2022

07.06.2022

09.06.2022

10.06.2022

13.06.2022

14.06.2022

15.06.2022

20.06.2022

21.06.2022

22.06.2022

23.06.2022

24.06.2022

27.06.2022

28.06.2022

28.06.2022

29.06.2022

30.06.2022

Pan GRZ