Projekt - "Aktywizacja"

 Logo projektu aktywizacja.  
   Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 
75 osób po 30 roku życia bezrobotnych z niepełnosprawnością (zwłaszcza osoby niedowidzące i słabowidzące) z terenu województwa śląskiego w okresie od 01.10.2016 do 31.08.2018. Uczestnicy objęci zostaną kompleksowym i indywidualnym wsparciem w celu nabycia, podniesienia lub uzupełnienia kompetencji poprzez kursy i szkolenia (warsztaty twórczego myślenia, szkolenie z zakresu rozwoju osobistego i autoprezentacji, kurs ECDL).
 
Więcej informacji oraz regulamin rekrutacji i zgłoszenie do pobrania: naciśnij tutaj
 
  Logo beneficjenta projektu aktywizacja.