2017/18 Zajęcia z arteterapi w ramach projektu Mogę i Ja rehabilitacja osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa śląskiego