Aktywny samorząd w 2020

Logo Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opublikował kierunki działań oraz warunki brzegowe w ramach programu „Aktywny samorząd” adresowanego do osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W 2020 r. będzie więcej pieniędzy na zakup sprzętów, m.in. elektronicznych czy wózków inwalidzkich, w ramach programu „Aktywny samorząd”. Dodatkowo dzięki internetowej platformie SOW składanie wniosków będzie znacznie łatwiejsze.
Na program „Aktywny samorząd” w tym roku przeznaczono kwotę 181,5 mln zł.

Projekt ma na celu zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. Dzieli się on na dwie części. Pierwsza dotyczy m.in. pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, uzyskaniu prawa jazdy, zakupie sprzętu elektronicznego, wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne. Wspierana jest także aktywność zawodowa. Drugi moduł obejmuje pomoc w zdobyciu wyższego wykształcenia osobom uczącym się w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej.
W tegorocznej edycji zwiększono np. dofinansowanie na zakup sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku – z 6 tys. zł do 7,5 tys. zł. Zmniejszono natomiast wymaganą kwotę wkładu własnego przy zakupie sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku – z 30% na 10% ceny brutto. Zwiększono wsparcie w zakresie edukacji – przykładowo – dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia dla studentów pobierających naukę w szkołach wyższych – z kwoty 1 tys. zł do 1,5 tys. zł.
Co ważne, wniosek w ramach programu „Aktywny samorząd” można złożyć bez wychodzenia z domu, przez Internet, korzystając z platformy SOW przygotowanej przez PFRON. Składanie dokumentów ułatwią m.in. kreator ułatwiający aplikowanie o środki, infolinia, a także mobilny asystent osoby niepełnosprawnej.
Ważne terminy:

  • 1 marca br. – rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).
  • 31 marca br. – termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020.
  • 31 sierpnia br. – termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I.
  • 10 października br. – termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021.

Szczegółowe informacje na stronie PFRON: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2020-roku/.