Sprawozdanie za: 2017

 

  1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowegoza 2017
  2. Rachunek zysków i strat, bilans za 2017
  3. Informacje uzupełniające za 2017

  

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski otrzymał w 2017 roku darowizny w kwocie 564749,51 zł, które zostałyprzeznaczone na ochronę i promocję zdrowia oraz na działania na rzecz osób niepełnosprawnych.