Uchwała ZG PZN

Logo PZN

Uchwała XVII – 64/ 2017

Z dnia: 10 sierpnia  2017

W sprawie: ulg dla członków PZN i pracowników PZN korzystających z pobytu w ośrodkach PZN

Prezydium Zarządu Głównego PZN działając na podstawie § 24 ust.1 Statutu, uchwala, co następuje:

 

Podejmuje się decyzję o stosowaniu przez Ośrodki PZN n. wym. ulg:

  1. Ulga za pobyt w Ośrodku PZN dla członka Związku wynosi 6 % kosztu pobytu po okazaniu aktualnej legitymacji PZN
  2. Ulga za pobyt w Ośrodku PZN dla pracownika Związku i osób, które przeszły na emeryturę z pracy w PZN, wynosi 4 % kosztu pobytu po złożeniu  oświadczenia o  zatrudnieniu w jednostce PZN.
  3. W odniesieniu do pozostałych osób nie będących pracownikami ani członkami Związku, które w danym Ośrodku przebywały w okresie ostatnich trzech lat 5 krotnie, od kolejnego pobytu może być zastosowana ulga w wysokości 3 % kosztu.
  4. Ulgi wymienione w pkt.1,2.3 nie podlegają łączeniu.
  5. Dyrektor Ośrodka upoważniony jest do negocjowania ceny pobytu w przypadku grupy powyżej 40 osób.
  6. Utrzymuje się w mocy zasady  z kwietnia 2017 roku a dot. darmowego pobytu jednej osoby w przypadku zorganizowania  pobytu w Ośrodku grupy   co najmniej  20 osób członków Związku ( łącznie z przewodnikami) przez okres minimum 7 dni.

Wykonanie uchwały zleca się: dyrektorzy ośrodków PZN.