Zarządzenie Dyrektora Okręgu Śląskiego PZN

 Logo PZN

ZARZĄDZENIE NR 1/2018

DYREKTORA OKRĘGU ŚLĄSKIEGO

POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH

z dnia 23.04.2018 r

 

 

w sprawie:  dni zamknięcia Biura Okręgu dla stron

Wprowadzam  dzień 30.04.2018 ,02.05.2018 ,04.05.2018 ,01.06.2018  jako dni, w którym Biuro Okręgu będzie nieczynne dla stron.

 

Pracownicy Biura Okręgu obowiązani są w tych dniach do skorzystania z urlopów taryfowych.

 

Informację o w/w zarządzam zamieścić na stronie internetowej Okręgu Śląskiego a Koła PZN powiadomić drogą mailową.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                       Gabriela Lupa

                                                             p.o. Dyrektora Okręgu Śląskiego