Zarządzenie Dyrektora Okręgu Śląskiego PZN

 Logo PZN

ZARZĄDZENIE NR 2/2019

DYREKTORA OKRĘGU ŚLĄSKIEGO

POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH

z dnia 23.07.2019

  

w sprawie:  dni zamknięcia Biura Okręgu dla stron

Wprowadzam  dzień 16.08.2019,24.12.2019 i 27.12.2019,  jako dni, w których Biuro Okręgu będzie nieczynne dla stron.

 

Pracownicy Biura Okręgu obowiązani są w tych dniach do skorzystania z urlopów taryfowych.

 

Informację o w/w zarządzam zamieścić na stronie internetowej Okręgu Śląskiego a Koła PZN powiadomić drogą mailową.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                       Gabriela Lupa

                                                             p.o. Dyrektora Okręgu Śląskiego