Zarządzenie Dyrektora Okręgu Śląskiego PZN - ponowienie informacji

 Logo PZN

ZARZĄDZENIE NR 1/2020

DYREKTORA OKRĘGU ŚLĄSKIEGO

POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH

z dnia 01.06.2020

  

w sprawie:  dni zamknięcia Biura Okręgu dla stron

Wprowadzam  dzień 12.06.2020,  jako dzień, w którym Biuro Okręgu będzie nieczynne dla stron.

 

Pracownicy Biura Okręgu obowiązani są w tych dniach do skorzystania z urlopów taryfowych.

W związku z tym , że 15.08.2020 i 26.12.2020 święto wypada w sobotę wyznaczam dni 14.08.2020 i 24.12.2020 jako dni wolne

 

Informację o w/w zarządzam zamieścić na stronie internetowej Okręgu Śląskiego a Koła PZN powiadomić drogą mailową.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                       Gabriela Lupa

                                                             p.o. Dyrektora Okręgu Śląskiego