Projekt - Mogę i ja

01.05.2017 - 31.03.2019 "Mogę i ja" - rehabilitacja osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa śląskiego.

Logo PFRON i PZn

 

Projekt dofinansowany jest ze środków:

 

Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przyznanych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 2/2016) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. "Kurs na samodzielność - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym".

 

 

 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych realizowana w siedzibie Okręgu Śląskiego PZN w Chorzowie, ul Katowicka 77 oraz Delegaturze Okręgu Śląskiego PZN w Częstochowie, Al. Pokoju 13. Ten wyjątkowy projekt jest skierowany do osób z problemami wzroku, mieszkających na terytorium województwa śląskiego dorosłych bez ograniczenia wiekowego, w okresie od 01.05.2017 do 31.03.2019.

 

 

 

Formy wsparcia w Chorzowie:

 

 

 

Rehabilitacja podstawowa - orientacja przestrzenna

 

Rehabilitacja podstawowa - nauka czynności dnia codziennego

 

Rehabilitacja podstawowa - usprawnianie widzenia

 

Rehabilitacja podstawowa - alternatywna forma komunikacji - nauka pisma brajla

 

Rehabilitacja podstawowa - zajęcia relaksacyjne

 

Rehabilitacja podstawowa - zajęcia z arteterapii

 

Rehabilitacja podstawowa - trening pamięci

 

Rehabilitacja podstawowa - masaż leczniczy

 

Rehabilitacja podstawowa - terapia ręki

 

Poradnictwo prawne

 

Poradnictwo społeczne

 

Rehabilitacja podstawowa - terapia psychologiczna

 

Poradnictwo - udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień

 

Poradnictwo - informatyczno- technologiczne

 

Rekrutacja , diagnoza i ewaluacja

 

Koordynator

 

Edyta Zdrzałek

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

 

ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów

 

tele. 32 /2 41 37 37

 

e-mail: slaski@pzn.org.pl

 

 

 

Formy wsparcia w Częstochowie:

 

 

 

Rehabilitacja podstawowa – orientacja przestrzenna,

 

Rehabilitacja podstawowa – nauka czynności dnia codziennego,

 

Rehabilitacja – usprawnianie widzenia,

 

Rehabilitacja – alternatywna forma komunikacji – nauka pisma brajla,

 

Rehabilitacja – zajęcia z tyflopedagogiem,

 

Rehabilitacja – zajęcia z psychologiem,

 

Rehabilitacja – biblioterapia

 

Rehabilitacja – masaż leczniczy

 

Rehabilitacja – terapia ręki

 

Rehabilitacja – terapia sensomotoryczna

 

Rehabilitacja ruchowa

 

Rehabilitacja społeczna – zajęcia z trenerem umiejętności społecznych

Rehabilitacja - trening pamięci

 

Przewodnik osoby niepełnosprawnej wzrokowo

 

Poradnictwo w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego – coaching

 

Poradnictwo prawne

 

Poradnictwo zawodowe – zajęcia z doradcą zawodowym

 

Poradnictwo – informatyczno- technologiczne – zajęcia z informatykiem

 

Rekrutacja , diagnoza i ewaluacja

 

Koordynator

 

Grażyna Derbis

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

 

Delegatura Częstochowa

 

Al. Pokoju 13 42-207 Częstochowa

 

tel. 570-889-001, 570-889-002

 

e-mail: sekretariat@pzn-czestochowa.idsl.pl

 

 Logo realizatora projektu - mogę i ja