Projekt "Aktywność = Samodzielność"

01.04.2018 - 31.03.2021 "Aktywność =  Samodzielność".

Logo PFRON i PZN

Projekt dofinansowany jest ze środków:

Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przyznanych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 4/2017) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. "Samodzielni i skuteczni”.

 Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych realizowana w PZN Koło Chorzów, ul Katowicka 77 .Ten wyjątkowy projekt jest skierowany do osób z problemami wzroku, mieszkających na terytorium Chorzowa oraz miast ościennych, dorosłych bez ograniczenia wiekowego, w okresie od 01.04.2018 do 31.03.2021.

Nabór beneficjentów w terminie :

od 1.04.2018

 

Formy wsparcia w Chorzowie:

 

  • orientacja przestrzenna
  • nauka czynności dnia codziennego
  • usprawnianie widzenia
  • zajęcia relaksacyjne
  • masaż leczniczy
  • ćwiczenia ruchowe ogólnousprawniające
  • ćwiczenia korekcyjne
  • zajęcia taneczne
  • nordic walking
  • Rekrutacja , diagnoza i ewaluacja

Koordynator

Aleksandra Gołkowska

Polski Związek Niewidomych Koło Chorzów

ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów

tele. 533 300 719

e-mail: projekty@slaski.pzn.org.pl

 

Logo PZNProjekt : „Aktywność=samodzielność współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych w" ramach KONKURSU nr 4 pn. „ Samodzielni i skuteczni", realizowany jest przez Polski Związek Niewidomych Koło Chorzów.