Projekt "Aktywizacja osób bezrobotnych z niepełnosprawnością z terenu województwa śląskiego szansą na podniesienie kwalifikacji i powrót na rynek pracy"

Realizowany 01.05.2017 - 31.03.2019 

 

 Logo Projektu Aktywizacja
 
Tytuł projektu: "Aktywizacja osób bezrobotnych z niepełnosprawnością z terenu województwa śląskiego szansą na podniesienie kwalifikacji i powrót na rynek pracy"
Beneficjent: Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski 
 
Wartość projektu: 1 760 169,90PLN

Wartość dofinansowania: 1 672 161,40 PLN

 

  Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa 75 osób po 30 roku życia bezrobotnych z niepełnosprawnością (zwłaszcza osoby niedowidzące i słabowidzące) z terenu województwa śląskiego w okresie od 01.10.2016 do 31.08.2018. Uczestnicy objęci zostały kompleksowym i indywidualnym wsparciem w celu nabycia, podniesienia lub uzupełnienia kompetencji poprzez kursy i szkolenia (warsztaty twórczego myślenia, szkolenie z zakresu rozwoju osobistego i autoprezentacji, kurs ECDL).

 

Logo beneficjenta projektu aktywizacja