"Mogę i ja" - rehabilitacja osób niepełnosprawnych wzrokowo z terenu województwa śląskiego.

Realizowany: 01.05.2017 - 31.03.2019

Logo PFRON i PZn

 

Projekt dofinansowany jest ze środków:

Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych przyznanych w ramach konkursu o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 2/2016) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pt. "Kurs na samodzielność - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym".

 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych realizowana w siedzibie Okręgu Śląskiego PZN w Chorzowie, ul Katowicka 77 oraz Delegaturze Okręgu Śląskiego PZN w Częstochowie, Al. Pokoju 13. Ten wyjątkowy projekt jest skierowany do osób z problemami wzroku, mieszkających na terytorium województwa śląskiego dorosłych bez ograniczenia wiekowego, w okresie od 01.05.2017 do 31.03.2019.

 

Formy wsparcia w Chorzowie:

Rehabilitacja podstawowa - orientacja przestrzenna

Rehabilitacja podstawowa - nauka czynności dnia codziennego

Rehabilitacja podstawowa - usprawnianie widzenia

Rehabilitacja podstawowa - alternatywna forma komunikacji - nauka pisma brajla

Rehabilitacja podstawowa - zajęcia relaksacyjne

Rehabilitacja podstawowa - zajęcia z arteterapii

Rehabilitacja podstawowa - trening pamięci

Rehabilitacja podstawowa - masaż leczniczy

Rehabilitacja podstawowa - terapia ręki

Poradnictwo prawne

Poradnictwo społeczne

Rehabilitacja podstawowa - terapia psychologiczna

Poradnictwo - udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień

Poradnictwo - informatyczno- technologiczne

Rekrutacja , diagnoza i ewaluacja

 

Koordynator

Edyta Zdrzałek

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

ul. Katowicka 77 41-500 Chorzów

tele. 32 /2 41 37 37

e-mail: slaski@pzn.org.pl

 

Formy wsparcia w Częstochowie:

Rehabilitacja podstawowa – orientacja przestrzenna,

Rehabilitacja podstawowa – nauka czynności dnia codziennego,

Rehabilitacja – usprawnianie widzenia,

Rehabilitacja – alternatywna forma komunikacji – nauka pisma brajla,

Rehabilitacja – zajęcia z tyflopedagogiem,

Rehabilitacja – zajęcia z psychologiem,

Rehabilitacja – biblioterapia

Rehabilitacja – masaż leczniczy

Rehabilitacja – terapia ręki

Rehabilitacja – terapia sensomotoryczna

Rehabilitacja ruchowa

Rehabilitacja społeczna – zajęcia z trenerem umiejętności społecznych

Rehabilitacja - trening pamięci

Przewodnik osoby niepełnosprawnej wzrokowo

Poradnictwo w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego – coaching

Poradnictwo prawne

Poradnictwo zawodowe – zajęcia z doradcą zawodowym

Poradnictwo – informatyczno- technologiczne – zajęcia z informatykiem

Rekrutacja , diagnoza i ewaluacja

 

Koordynator

Grażyna Derbis

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

Delegatura Częstochowa

Al. Pokoju 13 42-207 Częstochowa

tel. 570-889-001, 570-889-002

e-mail: sekretariat@pzn-czestochowa.idsl.pl

 

 Logo realizatora projektu - mogę i ja