Zbiórka publiczna NR 2019/6046/OR".

"WSPARCIE DLA STENI"     

Prowadzona przez koło PZN w Piekarach Śląskich. 

Pani Stenia jest członkiem naszego koła. Od 12 lat w zarządzie pracowała wolontarystycznie na rzecz innych niewidomych i niedowidzących .Obecnie po przebytej amputacji kończyny dolnej z powodu powikłań ( rak kostniako - mięsak kości udowej) oraz oprotezowaniu i chemioterapii. Celem akcji jest zebranie środków finansowych na dalsze leczenie oraz rehabilitację pani Steni. PUSZKI ZOSTAŁY UMIESZCZONE W : Urzędzie Miasta Piekary Śl. ul Bytomska 84 Centrum Usług Społecznych ul.Żwirki 23 w Piekarach Śl . MOŻNA RÓWNIEŻ WPŁACIĆ DAROWIZNĘ NA KONTO PZN OKRĘGU W CHORZOWIE - KONIECZNIE Z DOPISKIEM - DAROWIZNA - WSPARCIE DLA STENI ING Bank Śląski O/Chorzów 30105012431000001000002780
ZBIÓRKA POTRWA DO 30 CZERWCA 2020 R.