Zarządzenie Dyrektora Okręgu Śląskiego PZN

 Logo PZN

ZARZĄDZENIE NR 2/2022

DYREKTORA OKRĘGU ŚLĄSKIEGO

POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH

z dnia 09.05.2022  

w sprawie:  dni zamknięcia Biura Okręgu dla stron

 

Wprowadzam  dzień 17.06.2022, jako dnień w którym Biuro Okręgu będzie nieczynne dla stron.

 

Pracownicy Biura Okręgu obowiązani są w tym dniach do skorzystania z urlopu taryfowego.

  

Informację o w/w zarządzam zamieścić na stronie internetowej Okręgu Śląskiego a Koła PZN powiadomić drogą mailową.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                       Gabriela Lupa

                                                             p.o. Dyrektora Okręgu Śląskiego