Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski - Organizacja Pożytku Publicznego

Projekt Aktywizacja osób bezrobotnych z niepełnosprawnością z terenu województwa śląskiego szansą na podniesienie kwalifikacji i powrót na rynek pracy"