Rekrutacja do Projektu Aktywizacja

Logo projektu - aktywizacja

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski ogłasza rekrutację do projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych z niepełnosprawnością z terenu województwa śląskiego szansą na podniesienie kwalifikacji i powrót na rynek pracy" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Do projektu zapraszamy

osoby powyżej 30 roku życia, bezrobotne z niepełnosprawnością (zwłaszcza osoby niedowidzące i słabowidzące) z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z terenu województwa śląskiego. Wsparcie przewidziane jest w okresie od 01.10.2016 do 31.08.2018. Uczestnicy objęci zostaną kompleksowym wsparciem w celu nabycia, podniesienia lub uzupełnienia kompetencji.

W ramach projektu oferujemy:

konsultacje lekarskie
wsparcie asystenta ds. aktywizacji osób niepełnosprawnych
specjalistyczne doradztwo zawodowe,
warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej,
asystenta pracy,
pośrednictwo pracy,
staże zawodowe,
szkolenia zawodowe.
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacyjnym i złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 04.11.2016 r.'

 

Załączniki:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (docx)
  2. Formularz zgłoszeniowy (w formacie (docx)

 

Kontakt:

Katarzyna Omyła-Milejska, tel. 600 922 932.

 

Logo Beneficjenta projektu Aktywizacja...