Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski - Organizacja Pożytku Publicznego

Projekt "Aktywność = Samodzielność", Współfinansowany ze środków PFRON.