Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski - Organizacja Pożytku Publicznego

Projekt „Kurs Instruktora Orientacji Przestrzennej”, współfinansowany ze środków PFRON.