Projekt „Kurs Instruktora Orientacji Przestrzennej”, współfinansowany ze środków PFRON.