Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski - Organizacja Pożytku Publicznego

Projekt: „Aktywność Ponad Granicami” współfinansowany ze środków PFRON.