Projekt: „Aktywność Ponad Granicami” współfinansowany ze środków PFRON.